Kamp laat bewoners zo lang mogelijk in het ongewisse

Op 30 november heeft de NAM haar nieuwe winningsplan naar minister Kamp opgestuurd. De resultaten van de onderzoeken die Kamp heeft opgestart, worden in de loop van december opgeleverd.
Minister Kamp wil pas bij het nemen van zijn besluit over de gaswinning in januari, alle gegevens, inclusief het winningsplan, openbaar maken. Hier is de GBB het niet mee eens omdat dit haar minder tijd geeft een goede zienswijze (lees bezwaar) in te dienen als het besluit van Kamp onverhoopt slecht voor Groningen uitpakt.
Daarom vroeg de GBB de genoemde rapporten openbaar te maken met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De WOB bepaalt dat de minister in principe binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de gevraagde documenten openbaar dient te maken.
Hij mag dit echter met maximaal 4 weken verdagen. Hier heeft de minister ten volle gebruik van gemaakt omdat ‘het een grote hoeveelheid informatie (is) waardoor het meer tijd kost om de informatie te verzamelen en te beoordelen’.Zie hier de brief. Wij vinden dit een dooddoener. Hij had in ieder geval het winningsplan openbaar kunnen maken.
De GBB krijgt dus uiterlijk op 2 februari antwoord van minister Kamp. Op dat moment heeft Kamp zijn besluit reeds genomen en is alles reeds openbaar.
Wij concluderen dat minister Kamp nog steeds niet serieus met de belangen van de bewoners in dit gebied om gaat.