Kamp ontkent invloed gaswinning op stijging grondwaterpeil

Herhaalt de geschiedenis zich?

Dr. Meent van der Sluis werd in 1986 uitgelachen door de toenmalige ‘’deskundigen’ toen hij beweerde, dat er een verband bestond tussen de gaswinning en aardbevingen. Een eenling was hij met het vermogen om wel onafhankelijk kritisch te kijken naar datgene wat er gaande was. Niet geïncorporeerd in de belangen van de mijnbouwfirma’s en de overheid.
Onbevooroordeeld keek hij naar het ‘’ondenkbare’ en kwam tot conclusie dat het ‘ondenkbare’ wel de werkelijkheid was. Jaren heeft het geduurd voor de  wetenschappelijke elite wel kon en/of wilde erkennen dat gaswinning en aardbevingen een directe relatie hebben. Breder gaat het erkennen van de negatieve gevolgen van de gaswinning echter niet. Ook nu wil of kan men dat niet zien. Inklinking van de grond? Verzakkingen door aardbevingen? Allemaal onzin volgens de deskundologen. En daar kunnen we nu dus het ‘ stijgen van het grondwater’ bijvoegen?

En Kamp? Kamp zegt het als volgt, “Volgens Deltares is het algemeen bekend dat aardbevingen effect kunnen hebben op het grondwater. Het gaat dan echter om effecten die worden veroorzaakt door aardbevingen met een aanzienlijk grotere sterkte dan tot nu toe in Groningen is waargenomen.”

Lees hier de volledige beantwoording van de Kamervragen. {pdf}

Onafhankelijke onderzoekers m.b.t. de gaswinningsproblematiek zijn er nauwelijks te vinden. De NAM/Shell/EZ (1 pot nat zoals bekend) hebben immers overal zeggenschap en invloed. Is het niet direct dan wel indirect. En soms zelfs door voormalige medewerkers van de Shell/NAM.

Van der Gaag is wel onafhankelijk. Petje af voor deze onafhankelijke geoloog die tegen de ‘wetenschappelijke’ mainstream durft op te roeien.
Maar het zal lastig worden voor hem. De financiële belangen zijn immers groot. De kans dat de geschiedenis zich herhaalt, analoog aan Meent van der Sluis, kan niet worden uitgesloten.

 

Minister Kamp refereert in zijn beantwoording aan:
Geoloog: ‘Grondwaterpeil Groningen stijgt schrikbarend door aardbevingen’
Onafhankelijk onderzoek naar grondwater noodzakelijk
‘Schade door stijging grondwater na aardbevingen grijpt om zich heen’
Zijn Kamerbrief ‘Grondwaterstijging en aardbevingen in Groningen’ {pdf}