Kamp wast weer eens zijn handen in onschuld!

Lees onderstaande quote uit de brief aan de Tweede Kamer over bewijsvermoeden en huiver over dit gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel:

Vraag: “Deelt u de mening dat voor het vertrouwensherstel van de Groningers het van belang is om de inmiddels afgesloten en afgewezen mijnbouwschadeclaims opnieuw te beoordelen met het erkende bewijsvermoeden als leidraad? Zo ja, bent u bereid om deze afgesloten zaken opnieuw te beoordelen? Zo nee, waarom niet?”

Antwoord: “Zoals in het antwoord op de vorige vraag is aangegeven, beslist de rechter tot toepassing van een rechterlijk bewijsvermoeden op basis van de specifieke omstandigheden van een geval. De toepassing van een rechtelijk bewijsvermoeden in dit specifieke geval maakt niet dat voor alle mijnbouwschadeclaims in Groningen moet worden uitgegaan van een bewijsvermoeden. Schadeclaims moeten worden beoordeeld en afgehandeld volgens het geldende aansprakelijkheidsrecht en de daarbij behorende bewijsregels. Ik zie geen aanleiding om NAM te vragen reeds afgesloten zaken opnieuw te beoordelen.”

Bewijsvermoeden

De Rechter hanteert het rechterlijke bewijsvermoeden. De Rechter beslist echter niet alleen over bewijsvermoeden en is ook niet de enige met daarbij een verantwoordelijkheid. De overheid heeft ook een verantwoordelijkheid m.b.t. het bewijsvermoeden geldend voor de aardbevingsregio. De overheid speelde(t) tot nu toe echter een dubieuze rol bij het niet adequaat wettelijk willen regelen van de omkering van de bewijslast (bewijsvermoeden). Kamp was en is zeer onwillig om deze omkering van de bewijslast te realiseren en heeft daarmee de positie van de schadelijders t.o.v. de schadeveroorzaker bewust of onbewust vergaand ondergeschikt gehouden.

Het kenmerkende van het wettelijk regelen van het bewijsvermoeden voor deze regio is, dat de gemeenschappelijke factor (de gaswinning) als bewijsvermoeden gaat gelden voor alle specifieke gevallen in deze regio. Dit om de schadelijders een enigszins gelijkwaardiger positie te geven ten opzichte van de schadeveroorzaker de NAM. En de rechter heeft nu bepaald dat EBN (Energie Bedrijf Nederland = aandeelhouder de Staat) ook als schadeveroorzaker gezien moet worden.  Maar dat zal toch geen rol spelen? Of toch wel?

Verantwoordelijkheid overheid

Het ware zorgvuldig en redelijk geweest, indien de overheid het bewijsvermoeden voor de aardbevingsregio al eerder had geregeld (zoals in de ons omringende landen wel het geval is!), zodat de schadeafhandeling van de NAM/CVW daarop gebaseerd zou zijn geweest. Maar tja, dat vergt nu betrokkenheid naar de schadelijders toe en daarbij nu ook nog eens toegeven dat de Staat medeverantwoordelijk is. De Staat (EBN) als juridisch medeverantwoordelijke voor de schade is iets dat Kamp blijkbaar niet past.. Laat staan, dat de Staat verantwoordelijkheid wil dragen en aansprakelijk wil zijn voor de gebrekkige schadeafhandeling van eerdere gevallen.
Hij wast daarom zijn handen weer eens in onschuld met: “Ik zie geen aanleiding om NAM te vragen reeds afgesloten zaken opnieuw te beoordelen”.
Helaas is het niet verrassend, maar het blijft teleurstellend.
De brief aan de Tweede Kamer is hier te vinden.