Kernpunten van de GBB

De Groninger Bodem Beweging, met duizenden leden, bepleit al jarenlang het onderstaande*

 1. Gaswinning moet via 12 miljard naar nul.
 2. Geen winningsplan langer dan 2 jaar.
 3. Alle mijnbouwschade ruimhartig erkennen en vergoeden, dus ook schades t.g.v. verzakking, inklinking en grondwaterpeil.
 4. Erken en vergoed royaal gaswinningsschades in de buitengebieden
 5. Volledig (NAM) onafhankelijke schade afhandeling en versteviging. Experts en contra–experts moeten volledig onafhankelijk (ook financieel) van de NAM/CVW opereren en op basis van een onafhankelijk vastgesteld schadeprotocol en – handboek.
 6. Een algemeen geldende ruimhartige uitkoopregeling.
 7. Uitkopen vanwege slopen, onveilig verklaren, te ‘kostbare versteviging’ of onmogelijke versteviging van huizen t.g.v. gaswinning moet gebeuren op basis van herbouwwaarde inclusief aardbevingsbestendige fundamenten.
 8. Behoud van alle monumenten! Geen maximum aan herstel- en verstevigingskosten bij monumenten.
 9. Waardevermeerderingsregeling moet gelden voor elk huis.
 10. Waardeverminderingscompensatie voor elk huis en onafhankelijk vaststellen.
 11. Geen enkele verplichte eigen bijdrage bij versteviging en bij schadeherstel.

* Zoals blijkt uit het visiedocument: ( “Visie Groninger Bodem Beweging” {pdf} ), website GBB en nieuwsbrieven GBB