Keuzevrijheid aannemer schadeherstel

Op donderdag 24 oktober vond de tweede thema-avond plaats in het gemeentehuis van Loppersum, deze keer speciaal voor ondernemers. De GBB was op beide avonden vertegenwoordigd, met name om te luisteren wat er ingebracht werd. De avond werd vooral bezocht door aannemers en opleiders.

Een veel genoemd euvel was het niveauverschil tussen de taxateurs die door de NAM de schades opnemen. Veel aannemers kunnen hier moeilijk mee uit de voeten. Veel van de klachten die wij binnenkrijgen van leden hebben hier ook mee te maken. Los van de twijfel over de deskundigheid zijn er veel klachten over de houding van de taxateurs en het feit dat bewoners niet goed voorgelicht worden over de keuzes van bv. uitbetaling en aannemers.

Op deze avonden werd door de NAM-medewerkers benadrukt dat gedupeerden echt zelf de keuzevrijheid voor een aannemer hebben. Kunt u die keuze niet maken dan heeft de NAM een poule van aannemers waarvan u één toegewezen kunt krijgen. Maar dit is dus absoluut niet verplicht.

Ook mag u zelf weten hoe u de financiële afwikkeling wenst. U kunt de NAM (deels) de facturen rechtstreeks laten betalen maar u mag het bedrag ook zelf ontvangen om de facturen zelf te voldoen.

Tot slot was er een opmerkelijke vraag van de NAM aan de aannemers. Wat zouden zij ervan vinden als de schijf “taxateurs” helemaal uit de schadeprocedure gehaald werd? Hierop werd met verbazing gereageerd. De meeste aannemers zien deze luchtballon niet zitten en een enkeling vroeg zich hardop af of de verantwoording voor een correcte afhandeling van de schade in hun schoenen wordt geschoven. We verwachten dan ook niet dat dit werkelijkheid zal worden. Deskundige, onafhankelijke taxateurs die volgens een standaard werken is veel wenselijker. Maar voordat we zover zijn moet er nog wel iets verbeteren.