Klimaatwake uit solidairiteit met Groningen

Afgelopen week waren er ruim tienduizend man op de been in de binnenstad van Groningen om te demonsteren tegen het nog altijd voortdurende falende overheidsbeleid. Groningers staan al jaren in de kou, en het is tijd dat hier verandering in komt! In navolging hierop lopen ‘de klimaatwakers’ op zaterdag 22 januari – uit solidariteit met de Groningers – zeven (extra) rondes rond het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. De Klimaatwakers lopen wekelijks met zeven koppels Klimaatwakers zeven rondes rond het verantwoordelijke Ministerie totdat de overheidsbescherming van onze op fossiele energie gestoelde economie afbrokkelt.

Je vindt hieronder het bericht van de Klimaatwakers:

Klimaatwake uit solidairiteit met Groningen

De Klimaatwake staat voor klimaatrechtvaardigheid. Preciezer: elke donderdag om 12:00 uur lopen 14 Klimaatwakers 7 keer rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Klimaatrechtvaardigheid omvat onder andere eerlijke verdeling van lusten en lasten. Van fossiele energie én van de energietransitie. Zaterdag 22 januari 20:00 lopen ze 7 rondes extra uit solidariteit met de slachtoffers van de gaswinning in Groningen, een week na de fakkelprocessie in Groningen stad. Ze zullen elektrische fakkels meedragen, oplaadbaar met zonne-energie.

Klimaatverandering maakt nu al slachtoffers door biodiversiteitsverlies, teruglopende landbouwopbrengsten, branden, vluchtelingenstromen en oorlogen. Vooral in gebieden waar het welvaartsniveau lager is dan in Nederland, onder mensen die minder verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste oorzaak: winning en gebruik van fossiele brandstoffen. Ook de gebieden waar gas en andere fossiele brandstoffen gewonnen worden, zoals Groningen, dragen meer lasten dan het hen opbrengt. De aardbevingen in Groningen en de manier waarop de Groningers behandeld zijn door de Nederlandse overheid maken dat tot een grote schande.

Fossiele energie moet in de grond blijven om de desastreuze klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Het is geen oplossing om het dan van elders te halen. Ook andere landen behandelen hun wingewesten meestal niet goed. De schade die de Groningers geleden hebben, materieel en immaterieel, moet ruimhartig gecompenseerd worden. De Nederlandse overheid schiet daarin tekort. Niet altijd door onwil en onwetendheid, maar ook door bestuurlijk onvermogen. Dat is de Nederlandse politiek als geheel aan te rekenen.

Meer informatie over de Klimaatwake, over de ruim 50 organisaties die deze meedragen, over de hartenkreten en wensen van de ongeveer 800 Klimaatwakers die sinds april 2021 meedoen en over manieren om bij te dragen is te vinden op deklimaatwakers.nl.