Kockelkoren (SodM) komt dinsdagavond 22 januari naar Delfzijl

Afgelopen woensdag bleek tijdens het gasdebat dat Tweede Kamerleden niet in staat waren om minister Wiebes in beweging te brengen. Iemand die dat wel zou kunnen is de inspecteur-generaal, Ir. T.F. Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onafhankelijk toezichthouder op het naleven van wetten en regels rondom de mijnbouw en de gevolgen daarvan.

Ga met Kockelkoren in gesprek

Komende dinsdagavond komt hij – op uitnodiging van de GBB – in De Molenberg te Delfzijl zijn visie geven op de taak van het SodM en op de actuele situatie rond de gaswinning. Vicevoorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging zal hem een aantal indringende vragen stellen die in Groningen leven. Ook het publiek kan vragen stellen. Kom dus vooral dinsdagavond naar Delfzijl om dhr. Kockelkoren het vuur aan de schenen te leggen, opdat hij dat ook bij de minister van Economische Zaken en Klimaat kan doen!

De volgende thema’s zullen aan bod komen tijdens deze avond:

  • Taak en rol van het SodM bij de mijnbouw in Groningen;
  • Gaswinning: winningsplan, verwachting van de bevingen, bodemdaling;
  • Versterking: HRA-methodiek en plan van aanpak;
  • Afvoer aardgascondensaat gaswinning;
  • Zoutwinning: risico’s en kans op bevingen.

Wanneer: Dinsdag 22 januari 2019, 19.30 – 22.00 uur
Waar: De Molenberg, Molenberg 11, 9924 CG Delfzijl

Meer informatie, zie: https://www.facebook.com/events/225901598319848/


Lezing van afgelopen 12 december 2018; oud-hoogleraar Jacques Hagoort gaf zijn visie op de perikelen rond de gaswinning.