‘Kostendekkende vergoeding voor oude schades’ is lege huls

Tussen 6 januari en 1 maart 2020 kunnen woningeigenaren met schades die behoren tot de zogenaamde 6.000 oude schadegevallen alsnog een vergoeding krijgen voor de meerkosten van herstel. De Groninger Bodem Beweging is van mening dat deze door de CdK René Paas en minister Eric Wiebes met de NAM overeengekomen regeling mooier lijkt dan hij is, omdat het maar weinig gedupeerden zal helpen.

Wat is het geval?

Uit onderzoek in het afgelopen najaar, in opdracht van de Tweede Kamer, blijkt dat tweederde van de woningeigenaren die nog een schadezaak hadden lopen van vóór 31 maart 2017, de schade niet of onvoldoende heeft kunnen herstellen omdat het aanbod van de NAM ontoereikend was. Dat was voor de minister en de CvdK reden om met de NAM in overleg te gaan. Met veel tamtam werd op 17 december jongstleden bekendgemaakt dat iedereen alsnog een kostendekkende vergoeding kan krijgen.

Iedereen?

Nee, om in aanmerking te komen moet je aan een aantal erg strikte voorwaarden voldoen. Zo vallen mensen die het aanbod – blijkt nu om terechte redenen! – geweigerd hebben buiten de boot. Ook als men naar de arbiter is gestapt, of naar de rechter, komt men niet in aanmerking.

Tweede struikelblok is dat de aanvrager een gespecificeerde factuur of offerte van een aannemer van vóór 1 oktober 2019 moet kunnen laten zien. Als je in arren moede zelf dan maar een deel van de werkzaamheden hebt gedaan, of de aannemer gevraagd hebt slechts de ergste schades aan te pakken omdat met het door de NAM geboden bedrag toch niet alles herstelt kan worden, dan kun je nu naar de schadevergoeding waar je recht op hebt fluiten.

Tot slot mag je de schade ook niet op een andere manier hersteld hebben dan dat de NAM voor ogen had.

Slechts klein deel van gedupeerden geholpen met dit ‘Heerenakkoord’

De GBB is van mening dat dit “Heerenakkoord” tussen minister, CdK en NAM volstrekt onvoldoende is en geen recht doet aan waar de gedupeerden gewoon rècht op hebben. Wij schatten in dat slechts enkele honderden woningeigenaren met deze regeling ècht geholpen zijn. Duizenden benadeelden krijgen nog steeds niet waar ze recht op hebben. De GBB is van mening dat de 6.000 oude schadegevallen onvoorwaardelijk en kostendekkend vergoed moeten worden. Tot slot vindt de GBB het een gotspe dat de NAM de aanvragen beoordeelt. Te vaak heeft dit bedrijf in het verleden laten zien dat eigen winst gaat voor andermans recht en nu mag zij wéér het eigen vlees keuren. Schande minister! Schande CdK!

De regeling is hier te vinden.