Kunstenaar GBB-poster rijdt mee in de bus!

Kunstenaar Kees Thijn (www.keesthijn.nl) heeft zijn 30 jarige (!) schilderij “bodemdaling door gaswinning” kosteloos ter beschikking gesteld aan de GBB. Wij hebben hier gebruik van gemaakt door deze op poster af te laten drukken en bewoners zo de kans te geven hun gevoelens van onrust en onveiligheid te uiten. Wij merkten dat hier een groeiende vraag naar was net als een verbindende factor tussen lotgenoten.

Het allermooiste nieuws is dat de kunstenaar zelf mee zal rijden in onze bus tijdens de GBB-Dorpenronde op zaterdag 20 april a.s. U kunt hem dan uiteraard bevragen over zijn voorzienende blik waaruit dit schilderij is ontstaan.

Wij zijn bijzonder vereerd dat Kees Thijn positief op onze uitnodiging heeft gereageerd en zien u graag langskomen in één van de dorpen.