Lambert de Bont

(Stedum)

Beroep:
Emeritus hoogleraar RUG, voormalig afdelingshoofd UMCG

Bijzonderheden:

  • Veel bestuurlijke ervaring
  • Kennis over leiderschap
  • Kennis over risicomanagement

“De gevolgen van de gaswinning zijn enorm. De veiligheid van de bewoners is niet gegarandeerd. Zettingsschade en waardevermindering van het onroerend goed worden systematisch ontkend. Het cultureel erfgoed dreigt ten gronde te gaan aan de gevolgen van de gaswinning. De regering heeft in januari 2015 besloten dat de gaswinning gecontinueerd moet worden. Nederland ligt aan het infuus van de inkomsten uit de gaswinning. Om te zorgen dat er geen gebouwen zullen instorten wordt een bouwkundig versterkingsprogramma ingevoerd. Hier wordt een Overheidsdienst Groningen voor ingesteld. Aan het hoofd staat de Nationaal Coördinator Groningen, deze dienst moet alle schadegevallen die door de NAM niet adequaat zijn afgehandeld ter hand nemen. De verwachtingen hierover zijn bij velen verrassend positief. Persoonlijk verwacht ik een enorme bureaucratie met bijzondere bevoegdheden die passen bij een bezettingsmacht, waarbij de rol van provincie en gemeenten bescheiden zijn. Op deze wijze kan de NAM ongehinderd doorgaan met de gaswinning en moeten bewoners van het gaswinningsgebied zich gedwongen aanpassen. De GBB zal meer dan ooit moeten blijven strijden voor de veiligheid en de rechten van de bewoners van het gaswinningsgebied.

De GBB zal alle zeilen moeten bijzetten in het beïnvloeden van het gaswinningsbeleid, zoals door te functioneren aan de Dialoogtafel, maar vooral ook door gericht actie te voeren.”

lambertdebont@groninger-bodem-beweging.nl