Leden voor Leden Bijeenkomst.

Komende donderdag houden we weer een ‘LvL’.
Locatie: Stationsgebouw Loppersum
Datum: donderdag 12 november 2015
Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur

Een leden-voor-leden-bijeenkomst biedt de gelegenheid om in een informele sfeer contacten te leggen,
en te praten over alles wat er speelt rond aardbevingen en de gevolgen. Er zijn altijd enkele
bestuursleden aanwezig. Er is koffie, er is thee en iedereen is welkom.

Het is een doorlopend gebeuren. Men komt en gaat op het moment dat men dat zelf passend vindt.