Leden voor Leden bijeenkomst

(Let op: een LvL-bijeenkomst is alléén voor leden van de Groninger Bodem Beweging!)

Jan de Jong, voormalig Inspecteur Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), over afbouw gaswinning en aardbevingsrisico en een pleidooi voor een parlementair enquête.

14 juni 2018
19:00 – 22:00 uur
Nicolaïkerk Appingedam
Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam

Op 29 maart kondigde minister Wiebes aan dat de gaswinning uiterlijk in 2030 gestaakt zal zijn. Als alle voorgenomen maatregelen succesvol zijn, komt dit punt al eerder. De hoofdeis van de GBB, “Gas terug”, wordt hiermee ingewilligd, zij het dat 2030 (veel) te lang duurt.

Wat ook veel te lang duurt is de onzekerheid over het effect van het dichtdraaien van de gaskraan op het aardbevingen en het veiligheidsrisico voor Groningers. Houden de bevingen op, of gaan ze nog jaren door? Houden ze bij 12 miljard kuub al op, of duurt het nog tot jaren na 2030, als de gaskraan al lang dicht is?

In 2013 al gaf SodM het advies om de gaswinning terug te brengen naar 12 miljard kubieke meter per jaar om de risico’s van bodembewegingen te beperken. Daar is door het kabinet jaren niets mee gedaan. Naar aanleiding van de beving van Zeerijp begin januari gaf het SodM de code rood af voor Groningen en herhaalde daarbij het advies, nu op dringender toon, om de gaswinning zo snel als mogelijk terug te brengen naar 12 miljard kubieke meter en het Loppersum-cluster helemaal te sluiten.

Minister Wiebes heeft eind maart KNMI, SodM, TNO en NEN opdracht gegeven tot een onderzoek met de vraag hoe de seismiciteit (risico op aardbevingen) zich zal ontwikkelen wanneer de gaskraan dicht gedraaid wordt. Voor de zomer wil het kabinet helderheid hebben hierover.

Wat kunnen we hiervan verwachten? Neemt het veiligheidsrisico snel af? Moeten we nog jaren rekening houden met een 5.0? Neemt de seismiciteit later weer toe? Of komen we al snel op een niveau dat het aantal bevingen en de zwaarte zodanig zijn dat de versterking beduidend minder kan of zelfs stoppen? Minister Wiebes loopt vooruit op dat laatste, zo is afgelopen week gebleken. Deskundigen verschillen van mening. Dat vormt een voedingsbodem voor de gekste voorspellingen op de social media.

Jan de Jong zal vanuit zijn jarenlange ervaring als Inspecteur Generaal SodM, vertellen welke krachten in de ondergrond spelen en hoe deze zich zullen ontwikkelen in de tijd. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19:00 zaal open
19:30 presentatie Jan de Jong
20:30 pauze
21:00 Vragen en toelichting
22:00 einde

(Let op: een LvL-bijeenkomst is alléén voor leden van de Groninger Bodem Beweging!)