Leden voor Leden: ervaringen delen

Deel uw ervaringen over het aardbevingsbestendig maken van uw huis!

Inloopbijeenkomst Leden voor Leden 18 april 2015
Locatie: voormalig station Loppersum
Tijdstip: 15.00 – 17.30

De Leden voor Leden bijeenkomsten hebben als doel om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen bij al datgene wat gaande is in relatie tot de aardbevingsproblematiek. Het is een doorlopend gebeuren. Men komt en gaat op het moment dat men dat zelf passend vindt.
Meestal is er geen speciaal onderwerp. Maar dit keer dus wel. De GBB hebben meerdere signalen bereikt dat de positie van de eigenaar bij het verstevigen van zijn huis niet geheel duidelijk is.
En dat ook de wijze waarop er mee omgegaan wordt soms niet bepaald de schoonheidsprijs verdient. Dus deel uw ervaringen met anderen. Positieve en minder positieve ervaringen zijn van groot belang om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. En om van elkaar te leren hoe hier zo effectief mogelijk mee om te gaan.
De GBB kan en zal de aandachtspunten , voortkomend uit de gesprekken tijdens deze Leden voor Leden bijeenkomst, inbrengen in het overleg met de NAM en CVW.