Ledenraadpleging

Vanwege technische problemen is de ledenraadpleging niet vlekkeloos verlopen. Hoewel het bij de meeste leden goed werkte, heeft een onbekend aantal leden niet kunnen stemmen. Om alle twijfel uit te sluiten, heeft het bestuur besloten de stemming te herhalen met een iets andere techniek.
Hier wordt naar verwachting in de loop van deze week een mail over gestuurd.

Iedereen wordt dringend verzocht opnieuw te stemmen, ook al heb je gestemd bij de eerste ledenraadpleging!!

De ontvangen stemmen uit de eerste raadpleging worden niet gebruikt bij de definitieve uitslag.

Voor de leden zonder e-mailadres die een stemformulier hebben ontvangen, wordt de stemming uiteraard niet herhaald.

Het Bestuur GBB