Leuke inzichtelijk filmpjes van de bodemdaling in Groningen

Om de bodembewegingen in de diverse plaatsen in Nederland nauwkeurig te registreren wordt o.a. gebruik gemaakt van satellieten. Prof. Hanssen ( TU Delft, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) vertelt: ‘De satelliet meet de tijdsduur tussen zenden en ontvangen van een radarpuls. Deze tijdsduur kan worden omgezet in een afstand. Wanneer de afstand tussen een lokaal gebied (binnen het radarbeeld) en de satelliet verandert (ten opzichte van andere gebieden binnen het beeld en de satelliet), dan kan dit afstandsverschil worden bepaald met een precisie van enkele millimeters. Door deze metingen gedurende jaren te herhalen wordt een precisie van circa 1 mm/jaar bereikt.