Licht in het donker voor schrijnende gevallen?

Op vrijdag 1 november had het bestuur van de GBB overleg met een delegatie van de NAM. In een discussie over schrijnende gevallen verklaarde de NAM zich bereid, bij monde van Johan de Haan, te overwegen een onafhankelijke instantie in te stellen die beoordeelt welke schrijnende gevallen uitgekocht zouden moeten worden. Dat wil zeggen dat de NAM het huis opkoopt.
De NAM legt daarvoor drie criteria aan:
1. De schade is zo groot dat de veiligheid niet meer is te garanderen en herstel om wat voor reden ook niet meer zinvol is.
2. Een of meerdere bewoners hebben zodanige psychosociale klachten dat blijven wonen niet verantwoord is.

3. Verhuizing is noodzakelijk (vertrek naar zorginstelling, baan elders gekregen, baan verloren) maar de woning is door aardbevingschade dan wel aardbevingsdreiging onverkoopbaar.

Uiteraard ondersteunt de GBB dit initiatief van harte en dringt aan op haast.