Maakt urgentie alles vloeibaar?

Vandaag zat de GBB als adviseur naast lokale bestuurders en ministers aan tafel tijdens het bestuurlijk overleg. Ondertussen voerden wij samen met de OnVeiligheidsRegio (OVR) actie bij de Tweede Kamer voor het stopzetten van de gaswinning. De GBB merkte voor het eerst dat het gevoel van urgentie omgezet lijkt te worden in concrete maatregelen. We hebben onderstaande punten ingebracht en deze zijn in de vergadering onderstreept:

Ruimere opkoopregeling

Een belangrijke maatregel die de GBB in het overleg inbracht is de verruiming van de huidige opkoopregeling. Hier maken we ons al sinds 2012 hard voor. De intentie is uitgesproken dat iedereen die wil verhuizen, zijn huis kan laten opkopen door het Rijk. De huidige regeling kent begrenzingen, waardoor er slechts een beperkt aantal gebruik kan maken van het opkopen. In de nieuwe regeling worden die begrenzingen weggenomen waardoor het een veel ruimere regeling wordt. Dit heeft de minister toegezegd.

Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn

Verder heeft de GBB benadrukt dat mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Bewoners moeten in het hele traject worden meegenomen en gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Dit advies heeft op dit moment vooral betrekking op de versterkingsoperatie, maar geldt natuurlijk voor ieder proces. We hebben gezegd: “Je moet niet alleen in kwantiteit denken, maar ook aan hoe bewoners het ervaren. Wanneer bewoners weten waar ze aan toe zijn, verlicht dit de pijn en stress van het wachten enigszins.”

Gehele maatschappelijke ontwrichting even belangrijk als veiligheid

In de basis gaat het natuurlijk om de veiligheid van Groningers maar daarbij komt er ook steeds meer oog voor de gehele maatschappelijke ontwrichting. Er moet dan ook een flankerend beleid komen om oplossingen te vinden voor die ontwrichting. In het beleid moeten mensen worden ontzorgd. Bas Kortmann (voorzitter TCMG) benadrukte in dit kader ook het belang van het meenemen van maatschappelijke organisaties als GBB in de besluitvorming over de problematiek van schade en versterking.

Afwachten hoe onze adviezen in het beleid terugkomen

Er zijn vandaag duidelijke intenties uitgesproken voor flankerend beleid. Hier gaat het met name om de volgende maatregelen:

  • Verruimde opkoopregeling;
  • Goede waardedalingsregeling;
  • Versnelde schadeafhandeling;
  • Boeteregeling.

Ook heeft minister Wiebes toegezegd dat hij serieus gaat kijken hoe hij de gaswinning versneld naar 12 kuub kan krijgen. Iets waar wij vandaag met onze actie op Plein tegenover de Tweede Kamer ook aandacht voor vroegen samen met de OnVeiligheidsRegio. Terugkijkend zijn er dus een hoop mooie beloftes gedaan. We gaan het zien. Oftewel: in woorden zijn er goede stappen gezet, nu nog de daden.