Machtiging indienen zienswijze

—Om 15:50uur al 240 machtigingen binnen—

Zoals u weet heeft minister Kamp een ontwerp besluit genomen over de gaswinning. Hierin stelt hij onder andere dat hij onvoldoende zekerheid heeft om ingrijpende besluiten, zoals bijvoorbeeld het halveren of stoppen van de gaswinning, te rechtvaardigen.
Wij als GBB vinden het besluit om door te gaan met de winning ook een ingrijpend besluit. Dit zullen we, naast allerlei andere opmerkingen, aan de minister kenbaar maken in een zogenaamde zienswijze (lees: een bezwaar tegen het besluit van de minister). De minister zal, als hij alle zienswijzen binnen heeft gekregen, zijn besluit eventueel heroverwegen. Hier hebben we geen hoge verwachtingen van en daarom zullen we daarna waarschijnlijk beroep aantekenen bij de Raad van State.
Inmiddels werken we bij het opstellen van de zienswijze samen met de Natuur en Milieu Federatie Groningen en met de Waddenvereniging.

Ook u kunt als belanghebbende een eigen zienswijze indienen bij minister Kamp. Hierin kunt u kenbaar maken met welke aspecten Kamp onvoldoende rekening heeft gehouden.

U kunt, als lid, ook de zienswijze van de GBB mede ondertekenen. Wij hopen dat u voor dit laatste kiest. Het is belangrijk om te laten zien dat onze zienswijze een breed draagvlak onder de bevolking heeft. Het indienen van een zienswijze stelt u in staat ook zelf bij de Raad van State beroep aan te tekenen. Ook dit kunt u weer samen met de GBB doen.

Als u de zienswijze van de GBB wilt ondertekenen, vragen wij u onze advocaat, de heer Jewan de Goede van PlasBossinade, te machtigen dit namens u te doen. U vult dan in het (voor leden beschikbare) machtigingsformulier, uw naam, voorletters, adresgegevens en mailadres in.

Voor u als lid zijn er geen kosten verbonden aan het medeondertekenen. Deze neemt de GBB voor haar rekening.

Bent u nog geen lid van de GBB dan verzoeken we u dat via deze link te worden. Voor slechts €10,- per jaar geeft u uw stem veel meer kracht!

Het indienen van de machtiging dient voor 21 april te geschieden.

 

Heeft u als lid geen mailing hierover ontvangen? Vraag dan de link aan via dit mailadres: contact@groninger-bodem-beweging.nl