Mail aan de GBB van de Ombudsmannen

Geachte lezer,

De afgelopen periode hebben we met u, of iemand uit uw organisatie gesproken over de versterkingsoperatie in Appingedam-Zuid. Nogmaals dank voor de open gesprekken die we hebben gevoerd en de informatie die u aan ons heeft verstrekt. Op basis van de verkenning heeft de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman gekozen voor een passend vervolg. Vandaag hebben wij onderstaand bericht gepubliceerd op onze site. Ook (regionale) media hebben het inmiddels opgepakt.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/nationale-ombudsman-en-kinderombudsman-leren-van-versterkingsoperatie-groningen

Na de zomerperiode gaan wij ons bezoek aan Groningen in oktober verder voorbereiden. Mogelijk zullen wij dan weer contact met u opnemen.