Manifestatie tegen het gasbesluit van Kamp

Op, of rondom, 17 december organiseren de GBB en andere organisaties de grote Gasmanifestatie in Loppersum onder het motto:

30 miljard kuub gas is zat !

KOMT ALLEN

Minister Kamp heeft aangekondigd zijn besluit over de gaswinning rond 17 december te nemen. Oorspronkelijk plande hij dit besluit medio augustus! Vervolgens heeft hij het dit drie keer opgeschoven. Als argumenten gebruikte Kamp:

  • Er zijn zoveel zienswijzen ingediend en deze moeten alle zeer zorgvuldig van repliek worden voorzien.
  • Na de beving op 30 september jl. die zo goed te voelen was in de stad Groningen, heeft hij de NAM opdracht gegeven binnen een maand te onderzoeken of de stad door de toegenomen winning dichter bij de stad meer risico gaat lopen. SodM moet de resultaten daarvan eerst nog beoordelen. De resultaten hiervan wil hij afwachten alvorens hij zijn gasbesluit neemt.

Feitelijk wint de NAM al het hele jaar door gas overeenkomstig het voorlopig besluit van Kamp (17 januari 2014). Onze minister zegt dus niet: doe maar even wat rustig aan met winnen, want we willen eerst verdere onderzoeken afwachten. Nee, hij gaat gewoon door. Echt ernstig lijkt hij de zaak dus niet op te vatten. Maar … voor minister Kamp was het wel een politiek argument om zijn definitieve besluit al drie maal uit te stellen.
Misschien komt er nog wel weer een uitstel?

Wat ongetwijfeld bij het uitstel ook een rol heeft gespeeld, is dat de Stuurgroep Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) rond 10 december met haar advies komt. De Stuurgroep beoordeelt wat de impact is van de NPR voor bestaande bouw en nieuwbouw. Onlangs kwamen ons geluiden ter ore dat de noodzakelijke verstevigingen van woningen die uit de NPR voortvloeien, zo ingrijpend zijn, dat waarschijnlijk veel bestaande woningen moeten worden gesloopt.

Dit verstevigings- en sloopprogramma laat zien hoe groot de impact van de aardbevingen op Groningen is. De GBB staat op het standpunt dat dit niet mag gebeuren; zij vindt dat de gaswinning zo snel mogelijk zoveel mogelijk moet worden teruggeschroefd. Want één ding is zeker: des te eerder de gaswinning teruggeschroefd wordt, des te eerder zal het hier weer veilig worden!!!!!!

Wij maken ons geen illusies over het komende besluit van minister Kamp; deze zal de strekking van zijn voorlopig besluit handhaven. De GBB zal als organisatie hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Maar jullie als leden kunnen ook wat doen.
Kom daarom naar de Gasmanifestatie in Loppersum onder het motto:

30 miljard kuub gas is zat!

op 17 december, of rondom 17 december, om 19:00 uur, Stationslaan 8, Loppersum – en laat zien en horen dat de gasproductie naar beneden moet!
Het kan zijn dat het een andere dag dan 17 december wordt vanwege het weer eens op een andere datum bekend willen maken van het Gasbesluit dan toegezegd.

Wij informeren u, zodra de definitieve datum bekend is, via de e-mail!

De manifestatie mede georganiseerd door de GBB wordt gesteund door vele organisaties die zich verzetten tegen de ongebreidelde gaswinning in Groningen.
Kom ook en toon dat ook u vindt dat de reductie van de gaswinning noodzaak is. Kom!

30 miljard kuub gas is zat!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de GBB
Maakt u gebruik van Facebook? Klik hier voor de ‘Event-pagina’
Heeft u geen Facebook? Download hier het formulier met informatie over de deelnemende partijen