Meneer Alders verras ons: veilig wonen als enig uitgangspunt en eindpunt.

U gaat als Nationaal Coördinator Groningen nu een maand aan het schrijven over hoe het aardbevingsgebied beschermd kan worden tegen de gevolgen van deze aardbevingen. Verras ons!
Verras ons door aantoonbaar onze veiligheid als uitgangspunt en eindpunt voor de verstevigingoperatie te nemen. Zo kunnen wij zien dat u, na het vernietigende rapport van de Raad voor de Veiligheid over onze veiligheid, dan de eerste prominente overheidsdienaar zult zijn die niet alleen onze veiligheid met de mond belijdt, maar er ook naar handelt.
Verras ons, door sterke knieën te houden en niet te buigen voor degenen die marchanderen met de veiligheid van onze huizen en druk op u uitoefenen. Immers, ook u ziet toch hoe de verwachtingen over sterkte van de te verwachten bevingen ineens naar beneden worden bijgesteld. Het lijkt wel alsof er een relatie is met uw verstevigingoperatie. Stuurt men soms aan op een lagere veiligheidsnorm? Of is het zo, dat u zich een lagere veiligheidsnorm al eigen heeft gemaakt? En verklaart dat, waarom u ineens met een fors lager aantal te verstevigen huizen op de proppen kwam?
Verras ons door nu, bij de start van het schrijven van uw verstevigingsplan, al de normen bekend te maken die het fundament gaan vormen voor dit plan. Dan kunnen we het daar nu met elkaar over hebben en later over de daadwerkelijke uitvoering van het verstevigingsplan.
Verras ons door niet te wachten op de resultaten van de door minister Kamp ingestelde gelegenheidscommissie Meijdam. U weet toch ook, dat deze commissie geleid wordt door een politiek vriendje van dhr. Kamp en dat deze commissie de impliciete opdracht heeft om alle voorgaande onderzoeken neer te sabelen. Want hoe is het anders te verklaren dat er weer een commissie moest komen, terwijl alle onderzoeken bij elkaar ongeveer de hoogte van de Martinitoren vormen? En is het niet merkwaardig dat het tweede rapport van deze commissie in september jongstleden zou uitkomen en er nog niet is? Wij vrezen, dat dit rapport naar buiten gaat komen rondom het verschijnen van uw verstevigingsplan. En het is toch niet zo, dat uw verstevigingsplan dat politieke rapport al als uitgangspunt neemt? Verras ons dus en benoem nu onderbouwd de normen die u gaat hanteren als uitgangspunt en eindpunt van uw verstevigingoperatie.
Verras ons, om de door minister Kamp geëiste snelheid van versteviging niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit van versteviging en het toegezegde maatwerk. Immers, ook u weet dat ‘noodzakelijke’ snelheid een relatief begrip is. U weet ook, dat een onmiddellijk ingaande substantiële reductie van de gaswinning u veel meer tijd geeft. En natuurlijk daarna verder terug naar maximaal 12 miljard kuub, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen al in januari 2013 adviseerde. En ook u weet, dat u dan wel uw opdracht verantwoord kunt realiseren. Verrassend, hoeveel tijd er dan bijkomt om deze massale verstevigingoperatie kwalitatief en kwantitatief toereikend te volbrengen.
Verras ook uzelf! Verras uzelf en anderen met wat u voor de veiligheid van de inwoners kunt betekenen door consistent en consequent alleen onze veiligheid als enig uitgangspunt te hanteren. Maar wees niet verrast over het draagvlak dat uw verstevigingsplan dan zal krijgen!

Dick Kleijer
Secretaris Groninger Bodem Beweging