Minister Kamp: het grootste risico voor Groningen!

De minister zou afgelopen jaar hebben moeten gebruiken om een goede veiligheidsanalyse te maken voor Groningen en een goed risicobeleid (interdepartementaal samengesteld) te formuleren; welk risico wordt voor de Groninger acceptabel geacht?

De GBB wil dat minister Kamp binnen een maand een risicoanalyse klaar heeft en direct openbaar maakt voor de regio dat deel waar de aardbevingen voelbaar waren in de Stad Groningen.
De GBB is van mening dat, wanneer dit gebeurt, zoals door het SodM in december 2013 voor Loppersum heeft gedaan, dat dit ‘sommetje’ snel kan worden gemaakt.
De GBB wil dat naast de NAM – die minster Kamp deze opdracht in ieder geval moet geven – ook het SodM en andere (onafhankelijke) partijen voorziet van de nodige data om een goede analyse te maken. In de uitkomsten die alleen door de NAM worden geproduceerd hebben van burgers en bestuurders van Groningen geen vertrouwen. De risicoanalyses en het ontwikkelde risicobeleid samen laten zien in hoeverre gas kan worden gewonnen.

De GBB begrijpt uit rapporten van GasUnie en GasTerra dat aan de leveringsvoorwaarden wordt voldaan als zo’n 30 miljard kuub gas uit de grond wordt gehaald. De GBB begrijpt ook dat deze bedrijven met dit getal niet te laag gaan zitten; zij ‘leven’ immers van het gastransport.

De GBB heeft tot voor kort de geste van het SodM, om de gaswinning met 40 procent te verminderen, omarmd. DE GBB begrijp nu dat dit getal door de politiek is ingegeven: 30 miljard kuub is de hoeveelheid waarbij nog kan worden voldaan aan de leveringsvoorwaarden.

Aan de gevolgkant kunnen risico’s worden verkleind door aardbevingsbestendig te bouwen (aardbevingsbestendig verbouwen lijkt een onmogelijke opgave), maar gezien het voorgestelde tempo – duur zo’n 30 jaar! – moet er voor het verminderen van het risico gefocust worden op de oorzaakkant: de gaswinning!

Nu stelt de GBB dat, pas wanneer de risicoanalyses bekend zijn en het risicobeleid bekend (en onderschreven door de Groningers), de gaswinning weer kan worden hervat. De GBB eist middels het voorzorgsprincipe de onmiddellijke stop van de Gaswinning uit het Groninger veld door de NAM!