Minister Kamp is toch ook onze minister?

Tijdens het laatste kamerdebat over het gasbesluit zijn er meerdere moties aangenomen en ook Kamerbreed.

Het blijkt, dat minister Kamp geen enkele van de aangenomen moties royaal wil uitvoeren. Hij beweert, dat hij een aantal moties al uitvoert. Hij bruskeert daarmee de Kamermeerderheid. Alsof de Kamerleden en de regio niet weten wat er gaande is. Wat is dat voor een signaal en voor wie?
Over een aantal andere moties moet hij nog langer nadenken. Vertragen, nader onderzoek, NAM bevragen, de hele bekende riedel van machinaties komt weer tevoorschijn en zal ongetwijfeld verder te voorschijn gehaald worden.

Zie: Kamerbrief met reactie op aangenomen moties uit debat gaswinning Groningen

En zelfs over de waardevermeerdering (4000 euro regeling), door Kamp zelf ondertekend in het Bestuursakkoord van februari 2014 met de regionale overheden, en waarvan nu in een kamerbrede ondersteunde motie gevraagd is om de uitvoering te continueren, zelfs daarover zwijgt hij. Hij wil zogenaamd het voorjaarsoverleg afwachten. Wie kan dat nog geloven als zijnde een geldig argument? Immers, er is geen enkele duiding van zijn inzet.

En 250 miljard winst uit dit gebied halen en dan moeten overleggen over een paar miljoentjes? Ben je als minister dan nog wel creatief? Heb je dan nog daadkracht? Wil je nog wel wat bereiken? Kan je het spel met de minister van financien nog wel aan?
Hij heeft zijn vertrek als minister al aangekondigd. Hij lijkt met zijn houding daar al een voorschot op te nemen.