Moet je de CVW privacyverklaring tekenen?

Ja, eist het CVW anders doet het CVW niets.

Hoe gaat zo iets nou: dat inventariseren voor het veiliger maken van je woning? Nou ongeveer zo, nee niet ongeveer, maar precies zo ging het:

Je ontvangt een brief, enige tijd nadat men vanaf straat foto’s heeft genomen om te kijken of er mogelijk iets veiliger gemaakt moet worden. En deze brief heeft als onderwerp: “uw woning veiliger maken”.
Helder legt men in deze brief uit waarom men een straatinspectie gedaan heeft en wat het vervolg op de straatinspectie voor de woning is. Ook wat er te verwachten is. Daar staat de vertrouwenwekkende zin: “We kijken samen met u naar wat mogelijk is wat betreft de maatregelen en de uitvoer ervan.” Fijn, om gemeenschappelijk te zoeken naar het vergroten van de veiligheid. Ik kreeg een warm gevoel van binnen toen ik het las.

Vol goede moed op naar de volgende alinea dus. Deze begint ook heel toegankelijk met: “Alleen als u toestemming geeft wordt uw woning uitgebreid geïnspecteerd.” Nou graag, mijn toestemming heeft het CVW. Kom maar inspecteren! Geen enkel probleem. Er stond ook nog een zinnetje: “Wij vragen u deze (privacy) verklaring te ondertekenen en aan ons terug te sturen.” Dat heb ik niet gedaan. Beetje erg breed geformuleerd die verklaring.

Toen ik enkele dagen na de brief gebeld werd door een medewerker van het CVW, was dat zo ongeveer het eerste wat ter sprake kwam. Mijn huis staat open om geïnspecteerd te worden en de koffie staat ook klaar, zo had ik het gesprek geopend. Direct daarna kwam als reactie: “Maar meneer? Meneer! U moet dan wel eerst de privacyverklaring ondertekend opsturen!” Hoezo moet?, was mijn reactie. “Want  in uw brief staat: ‘We vragen u deze verklaring te ondertekenen en aan ons terug te sturen …’.  Ik kan helaas niet aan uw verzoek voldoen, omdat deze verklaring van het CVW veel te breed is opgesteld. U bent van harte welkom, ik zal u uitgebreid rondleiden en vooraf staat de koffie zeker klaar, maar ik kan deze privacyverklaring niet opsturen. Maar nogmaals, u bent van harte welkom!”

Na enig heen en weer gepraat werd dit telefoontje beëindigd. Maar niet voordat er een afspraak gemaakt werd voor een bezoek om de veiligheidsinspectie te doen. Waarvoor ik van harte toestemming gaf.

De heuglijke dag brak aan! Twee vriendelijke heren kwamen en kregen zoals beloofd direct de toegezegde koffie. Op de vraag wat men bij de straatinspectie gevonden had, wist men te vermelden dat het mogelijk de schoorsteen betrof. Wel jammer dat ik het  vooraf niet wist als eigenaar. Op de vraag of ik het uiteindelijke inspectierapport toegezonden zou krijgen, kwam een negatief antwoord. Daar moet de woningeigenaar zelf achterheen, was de reactie. Merkwaardig, immers het gebeurt in mijn pand, het gaat over mijn pand, maar ik als eigenaar krijg niet spontaan bericht van de bevindingen? Klantgerichtheid is toch iets heel anders? Of ben ik soms de klant niet?

En dat was dan de hele inspectie!
Nog geen 10 minuten duurde het, het kon echt niet korter omdat de koffie niet sneller wilde afkoelen.
Men mocht van NAM/CVW niets doen indien de woningeigenaar de CVW privacyverklaring niet getekend had. Deze verklaring moest getekend worden! Men wilde ook niet na mijn herhaalde mondelinge uitnodiging en toestemming tot daadwerkelijk inspectie overgaan. Ook niet, nadat ik gezegd, had geen enkel bezwaar te hebben als alleen de direct betrokkenen mijn gegevens zouden gebruiken! En dat ik dat wel op papier wilde zetten. Nee, het moest dwingend zo gaan als de NAM/CVW wil.
Dus als het CVW in een brief schrijft “wij vragen u deze verklaring te ondertekenen”, wordt feitelijk bedoeld: “u moetdie privacyverklaring tekenen”!

Kortom, fijn zo’n onderbreking van de dag. Maar nuttig vanuit het oogpunt van het vergroten van veiligheid was het niet. Terwijl juist daarvoor toch deze hele operatie is opgezet? Wel was het merkwaardig en onthullend. Het CVW een klantvriendelijke organisatie? Menigeen zal daar anders over denken.

Dick Kleijer
Secretaris GBB

{Privacy verklaring blad 1}

{Privacy verklaring blad 2}