NAM als goede buur?

De NAM heeft laten weten een betere buurman te willen worden en belooft een betere schadeafwikkeling voor gedupeerden van de aardbevingen. De toezeggingen die zij doet, gaan de goede kant op maar er zijn wel een aantal kanttekeningen bij te maken.

1. De NAM geeft gedupeerden de kans om -op kosten van de NAM- een zelf gekozen taxateur in te schakelen, tenminste, als zij het niet eens zijn met het aanbod van de NAM. Dit is natuurlijk een goede zaak maar een door de NAM betaalde contra-expert had natuurlijk al lang de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Het is daarom meer het opheffen van een stuk onrechtvaardigheid in de praktijk tot nu toe. Ook zijn we er met zo’n toezegging nog niet. Er zullen richtlijnen moeten komen voor de taxatie van zo’n contra-expert. Gaat de contra-expert alleen de gemelde schade bekijken of beoordeelt hij ook de effecten op de hele woning en de effecten op de constructie op de lange termijn? En dan is er de vraag hoe de NAM omgaat met het rapport van de contra-expert. Kortom, de uitwerking van de toezegging moet nog blijken.

2. Minstens zo belangrijk als een goede schademeting is het vergoedingenbeleid van de NAM. Je kunt nog zo’n goede schademeting doen maar als de NAM vervolgens zegt: van de schade keren we maar 25% of 50% uit omdat de woning in slechte staat was of omdat er onzekerheid bestaat over de oorzaak van de schade, schiet je er niet veel van op. Deze redenering krijgen gedupeerden nu vaak te horen.

3. De NAM heeft tegenover de GBB ook verklaard meer ‘duurzaam’ te willen herstellen. Scheuren die ‘hersteld’ worden, mogen niet bij de volgende beving weer terugkomen. Dit betekent dat het herstel ingrijpender moet plaatsvinden dan nu het geval is. Op dit moment worden scheuren veelal ‘cosmetisch’ weggewerkt door de voegen bij te werken of opnieuw te stuken. De GBB is natuurlijk blij met deze stap van de NAM, zij hamerde altijd al op het onrechtvaardige van de cosmetische reparatie. We zijn benieuwd hoe deze beleidswijziging uitpakt. De NAM zal dit uitgangspunt in ieder geval ook mee moeten geven aan de eigen taxateur en de contra-expert.

4. De NAM heeft de GBB laten weten een grootschalig onderzoek te starten naar de aardbevingen. Het onderzoek zal transparant zijn en de GBB zal mogen meepraten. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft de NAM al tot een dergelijk onderzoek opgeroepen dus ze zal ook wel moeten. Niettemin zijn we blij met een dergelijk onderzoek. Natuurlijk zal het wel lang gaan duren en totdat het eindresultaat er ligt, is het misschien een goed idee het gas wat langzamer uit het Groningerveld te halen, wat wellicht de kans op zware bevingen wat verkleint.

Tenslotte vragen we ons af hoe de NAM nu omgaat met al de schadegevallen in het verleden die niet onder deze nieuwe regeling vallen. We praten dan over die gevallen waarbij ofwel een contra-extise zinvol zou zijn geweest, ofwel er geen duurzaam herstel plaatsvond. Worden die schades alsnog gehertaxeerd en eventueel beter hersteld?

Al met al is de GBB blij met deze stap in de goede richting van de NAM maar moeten er nog veel vragen worden beantwoord. We hopen deze te krijgen in het overleg met de NAM. Vooralsnog lijken de ‘goede buur’ beloftes van de NAM op die van de buurman beneden, die altijd te veel herrie heeft en toezegt dat ie de radio in het vervolg wat zachter zal zetten. Met andere woorden: eerst zien en dan geloven.

Bestuur GBB