NAM bemoei je niet met de schadeafhandeling!

De zaak Sijbrand Nijhoff toont het onvermogen van de NAM weer eens aan.

Bekijk de reportage van Brandpunt over Sijbrand Nijhoff en huiver. (Klik hier om de link te openen naar ´Brandpunt´)

Maar realiseer je ook, dat dit niet een uitschieter is. Nogmaals wordt aangetoond, dat een werkelijk onafhankelijke proces van schade afhandeling door een niet aan de NAM gelieerde partij noodzaak is.

De GBB heeft nooit enige instemming laten blijken met het proces van schade afhandeling door de NAM en/of CVW. Integendeel! Steeds weer is benadrukt dat een volledig onafhankelijke schade afhandeling noodzakelijk is. De GBB is commentaar gevraagd op het aardbevingshandboek. Waarop een vernietigende reactie is gegeven. Vervolgens is door de NAM hier niets mee gedaan. Niet verwonderlijk, dat is immers het bekende patroon.

Het is onverdraaglijk en onacceptabel dat de slager zijn eigen vlees mag keuren, en de NAM/CVW dus zelf mag bepalen wat wel of niet de schade is die vergoed gaat worden. Dat geldt voor de schade-afhandeling door de NAM alsook door het Centrum Veilig Wonen: de kloon van de NAM.

Indien de  syteemfout, de schadeveroorzaker NAM blijft direct en/of indirect bepalen hoe het  schade  afhandelingsproces verloopt, niet wordt gecorrigeerd dan  zullen deze gevallen zich blijven voordoen. Bij het schadeherstel alsook bij de verstevingsoperatie die er komende is. De situatie van Sijbrand Nijhoff is immers niet uniek, maar wel tekenend voor de gekte van wat hier nog steeds gaande is.

De NAM is de dictator in dit gebied. Het CVW en de Nationaal Coördinator Groningen dansen naar de pijpen van de NAM. En de burger die niet wil dansen naar de pijpen van de NAM/CVW, rookt een zware pijp.
Met dank aan de Nederlandse Staat en overheden die dit toestaan.