NAM betaalt bij voor oude schades.

Naar aanleiding van het onderzoek, waar GBB en Gasberaad in de Klankbord ‘Begeleiding onderzoek afhandeling schadegevallen aardbevingsgebied’, van de Vaste Kamercommissie EZK zaten, schreef de GBB:

‘De GBB moet naar aanleiding van dit onderzoek constateren dat van de beloofde ruimhartigheid door de NAM geen sprake is, en dat vele gedupeerden moegestreden lijken en daarom het aanbod, hoewel te gering, accepteerden. De GBB begrijpt dat het de filosofie van de NAM is om als particulier bedrijf zo veel mogelijk winst te maken tegen zo weinig mogelijk kosten, maar vindt het wrang dat de gedupeerden van de Groninger gaswinning slechts lijken te worden gezien als ‘kostenpost’ en niet als medemensen in nood. De GBB is benieuwd hóe (niet óf) de Tweede Kamer en het Kabinet dit gaat rechtzetten’.

Goed dat de NAM het door de gedupeerden zelf betaalde bedrag, om hun schades te verhelpen, nu bij gaat passen. Mooi dat de minister en CdK René Paas​ dit aan de NAM hebben gevraagd. En natuurlijk erg goed dat de Tweede Kamercommissie, met de GBB en het Gasberaad in hun klankbordgroep, via onderzoek, deze misstand zichtbaar hebben gemaakt. Het compenseren door de NAM van deze ‘dubbel’ gedupeerden is niet meer dan terecht.

Lees ook het artikel op RTVNoord. <–klik