NAM-directeur neemt in interview afstand van lobbybrief Shell.

En profileert de NAM gelijk als ‘good guy’. Nu nog in de praktijk!

Weer een sterk staaltje public relations van de NAM (1). Herhaal de eigen boodschap die bijna overeenkomt met wat de bevolking wil horen, maar die wel net wat anders is. En speel het spel van de ‘good guy’ en de ‘bad guy’ door afstand van Shell te nemen en te profileren dat de NAM wel goed handelt.
Wat een knappe ontsnappingsact! Alle bewondering daarvoor. Zelf deel uitmaken van Shell, aan de leiband van Shell moeten lopen en dan in het interview de NAM profileren als de ‘good-guy’. Om zo proberen te ontsnappen aan de ontmaskering van de Shell/NAM. Gewoon knap gedaan.

Dhr. Gerald Schotman deed dat kunststukje in een reactie (rtv-noord, 26 april 2016) n.a.v.  de beruchte Shell lobbybrief aan de Tweede Kamer-leden. Volgens het bericht “benadrukt hij, dat er geen sprake is dat de hand op de portemonnee wordt gehouden.” Het bericht vervolgt met: “De NAM vergoedt alle schade die is veroorzaakt door aardbevingen. Veiligheid staat voor ons altijd centraal. Huizen en gebouwen in Groningen moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst.”

Wat opvalt is, dat er ook iets ontbreekt. Wat weggevallen is, is de voorheen veel gebruikte term ‘ruimhartig’. Tegelijkertijd is het wel eerlijk om de term ‘ruimhartig’ niet meer te gebruiken. Immers, het schuurt nogal met de praktijk.
Hoe is de praktijk?

 • Schademeldingen buiten de door de NAM zelf benoemde contouren worden niet meer geaccepteerd. Laat staan dat de huizen worden bezocht om de schade te taxeren. Aardbevingsschades in die gebieden worden dus niet vergoed en is in tegenspraak met de uitspraak “alle aardbevingsschade wordt vergoed”
 • De NAM heeft Arcadis een onderzoek laten doen naar de contouren. Waaruit het voor de NAM fraaie resultaat naar voren kwam, dat buiten de contouren er geen aardbevingsschade is. Knappe prestatie, omdat hiermee meer dan 1700 schademeldingen geneutraliseerd zijn.
  Dit leidt tot bijzondere situaties. Voorbeeld: Woldendorp valt buiten de schadecontouren. Geen acceptatie van aardbevingsschade. Maar er worden wel rijtjes huizen van een woningbouwvereniging aan de Klapsterweg verstevigd door NAM/CVW. Dus blijkbaar is er wel kans op aardbevingsschade daar. Want waarom ga je daar anders verstevigen? Maar dat “alle aardbevingsschade wordt vergoed” is daar niet van toepassing.
 • Grote schade? Of uw huis moet gesloopt worden ten gevolge van de aardbevingen? Het vergoeden van alle aardbevingsschade wordt beslist niet vergoed. Aantoonbaar is, dat de getroffen eigenaar moet bloeden. Immaterieel, maar zeker ook materieel. Dat “alle aardbevingsschade wordt vergoed” is niet van toepassing.
 • “Geen hand op de portemonnee houden”? De NAM/CVW lukt het door beleidsmaatregelen om een omslag in de erkenning van A/B schades te bereiken. Woningeigenaren, die eerder erkende A en/of B schades hadden, en helaas weer schade moeten melden, krijgen nu ineens de mededeling dat het allemaal C -schades zijn. Is het niet direct door de taxateur, dan wel later door een  kantoormedewerker, die de schades omzet in C- schades. Een heel effectieve manier om wel de hand op de portemonnee te houden.
 • “Veiligheid centraal nu en in de toekomst”, dat garandeert dhr. Schotman. Hoe daarin het NAM winningsplan 2016 te plaatsen, waarin staat dat niet meer dan een honderdtal huizen versterkt moeten worden. Eerder ging het over duizenden. Wonderen blijken toch nog voor te komen. Of heeft dit mogelijk vooral betrekking op ”hand op portemonnee houden”?
 • De pilot uitkoopregeling is minimaal voor dit gebied. Vijftig huizen slechts. En hoe komt dat? De NAM houdt de hand op portemonnee!
 • De brede uitkoopregeling komt er niet. En hoe komt dat? De NAM houdt de hand op de portemonnee!
 • De waardeverminderingsregeling NAM bij verkoop is minimaal. Onderzoek heeft aangetoond dat dit het geval is. Hoe komt dat? De NAM houdt de hand op de portemonnee!
 • Compensatie van de waardevermindering voor alle huizen wordt door de NAM zolang mogelijk tegengehouden c.q. geblokkeerd. En hoe komt dat? De NAM houdt de hand op de portemonnee!
 • De NAM wil een regeling ‘eigen gebrek’ met als mogelijkheid om schades daar (deels) naar toe te kunnen verschuiven. Gevolg: de hand kan meer op de portemonnee worden gehouden.
 • De NAM wil een regeling ‘achterstalling onderhoud’ met als mogelijkheid om schades (deels) daar naar toe te kunnen verschuiven. Gevolg: de hand kan meer op de portemonnee worden gehouden.

Kortom, er is enige spanning tussen de praktijk en het door dhr. Schotman geschetste beeld. Wel degelijk wordt de hand op de portemonnee gehouden, alle aardbevingsschade (laat staan alle mijnbouwschade) wordt niet vergoed, en met betrekking tot de veiligheid voor nu en in de toekomst verwacht de NAM onverklaarbare wonderen. Die natuurlijk financieel gunstig voor de NAM uitvallen.

Het blijft knap, dat de NAM het volhoudt om zich als ”good guy” te profileren als het zou overeenkomen met datgene wat in de praktijk van alle dag in het gaswinningsgebied gaande is en gaande zal zijn.

Dick Kleijer

Secretaris GBB

 

(1) 1) Shell is de ‘operational leader’ van de NAM. Lees daarom bij “NAM’’ steeds “Shell/NAM”. Vanwege de leesbaarheid wordt slechts  de “NAM” genoemd.