NAM en Kamp: een verloren strijd om geloofwaardigheid

In een interview voor TV-Noord op 28 januari 2016 leek de NAM-directeur een helder moment te hebben: “Ik denk dat, als je terugkijkt, de zorg en kritiek terecht zijn. Alles wat er gebeurt, heeft een geweldige impact op de inwoners van Groningen”..Een dag later relativeert de directeur zijn uitspraken: “We hebben de schijn tegen” (DvhN, 29-1-2016).

Was het maar waar dat de NAM slechts de schijn tegen heeft. In werkelijkheid heeft de NAM de feiten tegen en dus een geloofwaardigheidsprobleem als het om herstel van vertrouwen gaat.

Maar ‘gelukkig’ heeft de NAM de steun van de grote NAM-vriend en toeverlaat: onze minister Kamp. Deze oreerde het volgende tijdens het kamerdebat van 26 januari 2016: “Over de NAM wil ik ook opmerken dat dat bedrijf de ambitie heeft om maatschappelijk verantwoord te functioneren. Dat is mijn overtuiging…“

De GBB heeft daarover een vraagje aan minister Kamp: is het teveel gevraagd om uit uw ivoren toren te komen? Om uw overtuiging daadwerkelijk te toetsen aan de harde feiten en die feiten bij u toe te laten als werkelijkheid. Immers een bedrijf dat volgens u de ambitie heeft tot maatschappelijk verantwoord ondernemen met als resultaat: 30.000 beschadigde huizen, meer dan 50.000 schademeldingen, 15.000 mensen die zich niet veilig voelen in hun huis, 4000 mensen met psychische klachten, woningen die gesloopt moeten worden, huisuitzettingen en een verstevigingsoperatie die al jaren stagneert, is op dat punt volstrekt ongeloofwaardig. Dit zijn allemaal harde feiten! En dan hebben we het nog niet eens over de door de NAM veroorzaakte emoties en spanningen bij de inwoners van dit gebied!

Daarom, minister Kamp, nog een ander vraagje voor u. Hebt u nog wel het volledige zicht op de werkelijkheid als u ondanks deze feiten toch overtuigd bent van het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ van de NAM? Of was u dit zicht op de werkelijkheid al verloren? Of is dit zicht er misschien nooit geweest?
U was toch ook de man die zei dat aardbevingen een ”fact of life” waren? Dat kon nog als een verspreking gezien worden. Maar uw herhaalde loftrompet op de NAM tijdens het gasdebat op 26 januari beslist niet. Terugkijkend interpreteren we nu uw opmerking van ”fact of life” anders. Door deze benaming suggereert u immers dat de NAM geen verantwoordelijkheid heeft op dit punt.

Uw beeld van de werkelijkheid maakt u als meest betrokken minister ongeloofwaardig.
De vraag is nu hoe dit nog bij u gecorrigeerd kan worden. Er vanuit gaande dat u dit wel zou willen. (Wij blijven ook op dit punt positief; immers dat is een primaire levensbehoefte als je hier woont!)
Maar overleggen met uw ‘betrouwbare partner’, de directeur van de NAM, zal u daar denkelijk niet bij helpen, vrezen wij. Niettemin wensen wij u oprecht veel succes met de eventuele zoektocht naar geloofwaardigheid.

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging.