NAM ontkent conclusie OvV!

NAM ontkent hoofdconclusie rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid (OVV)

De NAM deed het goed, de NAM doet het goed en de NAM weet het beter, dat is de leidraad van een 6 pagina’s grote NAM-PR verklaring over het rapport van de OVV. Lees het rapport ‘pdf Reactie NAM op OvV-rapport (375 KB)‘.

In de pers wordt geframed dat de NAM excuses heeft gemaakt. Heel goed werk van de afdeling Public Relations van de NAM! Mijn complimenten. Men maakt excuus voor het feit dat er aardbevingen zijn. Hoe lang zijn die er al? Ongeveer een jaar over dertig? Lekker vlot. Maar geen enkele excuus over het feit dat de veiligheid van de burgers geen prioriteit heeft gehad!

Maar de NAM wil wel de communicatie verbeteren. Nog meer pogingen om datgene recht te praten wat krom is? Gaat niet lukken! Het moet inhoudelijk beter! En laat ik eens een paar ideetjes aan de hand doen. Te beginnen met: NAM erken royaal de rechten van degenen die schade hebben, Nam erken royaal dat ook fundamenten mijnbouwschade kunnen hebben, NAM erken royaal dat ook verzakkingen door mijnbouw kunnen ontstaan, NAM regel een geloofwaardige uitkoopregeling, NAM begin nu eens eindelijk het waardeverlies bij verkoop geloofwaardig te compenseren en NAM hou op om bij sloop en daaruit volgende nieuwbouw burgers financieel klem te zetten!

En als dat gebeurd is, wordt daarna de communicatie inhoudelijk vanzelf beter!

Dick Kleijer
Secretaris GBB