NAM stelt eenzijdig nieuw schadeprotocol vast

De NAM heeft na advisering door de NCG eenzijdig een nieuw protocol schade-afhandeling vastgesteld op 1 november 2016. Voor de GBB is het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de schadeveroorzaker NAM nog steeds eenzijdig een dergelijk protocol kan vaststellen en daarmee dus de inhoud van het protocol bepaalt.

Daarom heeft, zoals denkelijk bekend, de GBB elk direct of indirect overleg over het schadeprotocol met de NAM en/of NCG al eerder gestaakt. Elk overleg over het schadeprotocol waarbij de NAM het recht behoudt om het schadeprotocol eenzijdig vast te stellen, dient immers slechts ter legitimering van het handelen van de NAM.
Elke verwijzing van de NAM naar betrokkenheid en/of medeverantwoordelijkheid van de GBB voor dit protocol berust dan ook op wensdenken van de NAM.

Ga voor het nieuwe protocol van de NAM naar de website van de Nationaal Coördinator Groningen. Bij de NAM is het nieuwe protocol vooralsnog onvindbaar.

Protocol schadeafhandeling