NAM/CVW handelt al alsof de Shell failliet is.

En reduceert nu al het aantal mijnbouwschades!

Wie denkt dat schadeherstel en voorafgaande schade-erkenning in het gaswinningsgebied daadwerkelijk ruimhartig gebeurt, zoals minister Kamp voortdurend beweert, heeft geen kaas gegeten van de praktijk in het gaswinningsgebied Groningen.
Want het hoofddoel blijkt nu al te zijn om zo min mogelijk schades te erkennen en ook om weinig mogelijk te verstevigen. De Shell/NAM wil het geld in de knip houden bij afnemende gasbaten met als gevolg dat nu meer burgers buiten gesloten worden van het recht op schade herstel en preventie.

Een paar zaken op een rijtje:

  • Schades buiten de door de NAM/CVW eenzijdig bepaalde schadecontouren worden niet geaccepteerd, laat staan vergoed. Ondanks andere berichten van minister Kamp.
  • De door de NAM eenzijdig bepaalde schadecontouren krimpen alsmaar.
  • Onderzoek van de NAM ”toont aan” dat de schades buiten de contouren geen mijnbouwschade kunnen zijn. Het is alsof dit onderzoek aantoont dat je door regen niet altijd nat zult worden, en dus is de conclusie dat je niet nat wordt door de regen. Vul voor ”regen” het woordje ‘schade’ in. De werkelijkheid is anders, in sommige dorpen buiten de contour heeft 50% van de huizen schade.
  • Hoe meer de verstevigingoperatie van huizen nadert, hoe geringer het seismisch risico blijkt te worden volgens de NAM.
  • Hierdoor daalt het aantal te verstevigen huizen volgens de NAM van tienduizenden huizen naar een honderdtal. Een wonder!
  • Het lijkt erop dat er een ander beleid is ingezet bij het taxeren van schades. Mijnbouwschades worden primair niet meer erkend en er worden bijna overal zogenaamde C schades van gemaakt (er worden andere oorzaken verondersteld). Schade-taxateurs worden met deze opdracht op pad gestuurd. De signalen daarvan zijn legio. Lang niet elke burger zal echter de energie hebben om een contra expertise aan te vragen bij de NAM/CVW. Die winst van blijvende C-schades is dan al binnen. De NAM/CVW is succesvol daarmee. Zie het onderstaande staafdiagram van het CVW en met name de laatste vier maanden.

 

Grafiek van de ontwikkeling van de beoordeling van geclaimde schades (bron CVW). AB schade staat voor A-schade (oorzaak aardbeving wordt erkend). ABC schade staat voor B-schade (erkend wordt dat aardbevingen een rol kunnen spelen bij het ontstaan van schade. C-schade staat voor schade waar aardbevingen geen rol hebben gespeeld.

Conclusie van het bovenstaande:

De NAM/CVW is soms een dynamisch bedrijf dat nu succesvol inspeelt op de wens van moederbedrijf SHELL om afnemende gaswinsten door kostenreductie te compenseren. Hoe? Gewoon door minder mijnbouwschades te erkennen en minder te verstevigen.

De burger is ook nu weer het haasje!