NCG neemt advies continueren 4000 euro regeling over!

De Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, neemt het advies over van de Maatschappelijke en Bestuurlijk Stuurgroep m.b.t. de wenselijkheid van het continueren van de 4000 euro regeling .  Hij zal minister Kamp adviseren om ook zo te besluiten, aldus vertelde hij tijdens de Maatschappelijke Stuurgroep op 29 november 2016.

De GBB vindt het een goede zaak dat deze waardevermeerderingsregeling, na een positief besluit van minister Kamp, gecontinueerd kan worden. Immers, gemaakte afspraken met de overheid dienen niet na korte tijd opgeheven of aangepast te worden.
Want betrouwbaarheid van de overheid spiegelt zich in de mate waarin gemaakte afspraken daadwerkelijk ingevuld worden.

Bestuur GBB

29 november 2016