Negeert de NAM bevingen tot magnitude 2?

Sinds kort is het NAMplatform vernieuwd. Deze website van de NAM kunt u o.a. gebruiken om uw schade door gaswinning bij de NAM te melden. U vindt het NAMplatform hier: www.namplatform.nl


Wat wij erg opvallend vinden is dat er geen melding wordt gemaakt van alle bevingen tot magnitude 2. Er staat zelfs letterlijk bij “de stand van zaken”: “in deze periode vonden x aantal bevingen plaats van magnitude 2.0 of hoger die mogelijk schade hebben veroorzaakt”.


Ook op de nieuwe “geokaart” worden alleen de bevingen vanaf magnitude 2 weergegeven. Aangezien er nog tal van onderzoeken lopen lijkt het ons voorbarig van de NAM dat ze zelf blijkbaar de conclusie trekken dat honderden kleinere bevingen geen schade veroorzaken. Sterker nog, op diverse bijeenkomsten hebben we gevraagd of dit onderzocht werd en hoe tegen de vele kleine bevingen wordt aangekeken. Het antwoord was steeds dat ze niet precies weten wat die bevingen doen met gebouwen maar dat dit niet specifiek onderzocht wordt.

Los van de schade die het veroorzaakt zouden honderden kleine bevingen waardevolle informatie over de dynamiek in de ondergrond kunnen geven. Ook dit heeft de GBB al meerdere malen bij de NAM onder de aandacht gebracht maar dit wordt steeds terzijde gelegd.

Bovendien heeft het KNMI al aangegeven overdag lang niet alle kleine bevingen te kunnen registreren dus zijn het er in totaal nog veel meer. Op 25 november hebben we een afspraak met het KNMI over o.a. de aanvoer van gegevens maar ook dit zal zeker ter sprake komen.
Wilt u wel een compleet overzicht van alle geregistreerde bevingen dan kunt u dit vinden op ons eigen Gasbevingen Portaal. Hierop vindt u verder nog veel meer informatie zoals kwetsbare objecten, monumentale panden en overstromingsdiepten.

Wij vinden het op z’n zachts gezegd een gemiste kans van de NAM om alle gegevens inzichtelijk te maken en zullen hier vragen over gaan stellen.