Nieuw onderzoek gewenst

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de NAM gevraagd nieuw onderzoek uit te voeren naar de aardbevingen in Groningen. Onderzocht zou moeten worden hoe deze aardbevingen beperkt kunnen worden. Zie link.

Bestuur GBB