Nieuwe schaderegeling

De NAM heeft op haar website de nieuwe schadevergoedingsregeling geplaatst. Let op: deze is ook voor mensen die eerder schade hadden van belang!!

De beschrijving roept nog veel vragen op, zoals hoe zal de NAM omgaan met afwijkende taxaties door de contra-expert en wat onder ‘duurzaam herstel’ moet worden verstaan. De NAM heeft toegezegd dat zij overleg zal plegen met de Groninger Bodem Beweging over de verdere uitwerking van de procedure. In verband hiermee horen wij graag al uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van de nieuwe schaderegeling (klik op ‘contact’ en ‘contactformulier’).

Bestuur GBB