Nieuwe waardedalingsregeling IMG

Een grote klacht uit Groningen is het enorme aantal regelingen, procedures en uitzonderingen dat opgetuigd is door de overheid. Door de bureaucratische molens van de overheid zien Groningers geen bomen meer door het bos. Bovendien ontstaan er overal verschillen, en worden bewoners in gelijke situaties verschillend behandeld. Toch komt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) per 1 januari 2023 met een nieuwe waardedalingsregeling. Er komen dus weer nieuwe verschillen. De GBB heeft het IMG een nieuwe waardedalingsregeling ontraden. Ook heeft de GBB het IMG op onjuistheden gewezen. Maar het IMG heeft de adviezen van de GBB niet gehonoreerd.

In dit artikel gaan we er dieper op in.

Onnodig nieuwe verschillen
Primair zijn we van mening dat er geen nieuwe regelingen moeten worden opgetuigd. Dat is fundamenteel. Elke nieuwe regeling maakt het leven van Groningers nog ingewikkelder, want elke regeling zorgt voor nieuwe regels, nieuwe voorwaarden, nieuwe verschillen. Met deze nieuwe waardedalingsregeling wordt het gebied uitgebreid met nieuwe postcodes, maar worden de schadevergoedingen veelal verlaagd. Er ontstaan dus verschillen met de oude waardedalingsregeling. En er ontstaan vragen. Er zijn namelijk andere regelingen die gekoppeld zijn aan de oude waardedalingsregeling, zoals de subsidie van 10.000 euro voor verbetering en verduurzaming, of de subsidie van 750 euro voor huurders. Zijn deze ook op de nieuwe postcodes van toepassing?

Onjuiste schadedatabase
Het onderzoek waarop het IMG de regeling baseert is uitgevoerd door Atlas Research. Dat bureau heette vroeger Atlas der Gemeenten, en werkte toen voor de NAM. Vanuit de NAM werd de eerste schadedatabase verkregen. Met deze schadedatabase wordt nog steeds gewerkt door Atlas Research.
In die schadedatabase van Atlas Research staan 83.064 schademeldingen. Boven het Groningenveld zijn echter maar 79.061 schademeldingen geweest. Vanwaar dit verschil? De schadedatabase van de NAM bevat ook duizenden schademeldingen uit Drenthe die betrekking hadden op de kleine gasvelden daar. Die meldingen kwamen uit Roswinkel (bij Emmen), uit het veld Annerveen of het Elerveld (bij Assen). Deze Drentse schademeldingen zijn bijvoorbeeld zichtbaar op de kaartjes op pagina 19 van het rapport van Atlas Research.

De waardedalingsregeling van het IMG gaat echter over de waardedaling van huizen boven het Groningenveld. Dus Drentse schademeldingen tellen onterecht mee. Het meetellen leidt tot onjuiste uitkomsten. Dat klemt temeer omdat voor de nieuwe gebiedsafbakeningen van de waardedalingsregeling de grens van 40% schademeldingen wordt gehanteerd. Resultaat is dat extra postcodes in Drenthe wél opeens onder de nieuwe waardedalingsregeling vallen, maar bijvoorbeeld de postcodes in gemeente Westerkwartier in Groningen nog steeds niet.

Onjuist aantal bevingen
De vergoeding per adres wordt mede gebaseerd op een vast percentage per beving x het aantal zwaardere bevingen. Dat aantal zwaardere bevingen wordt echter berekend als gemiddelde per postcode. Dat levert regelmatig een onjuiste uitkomst op. Veel postcodes op het platteland bestrijken namelijk een groot gebied, het aantal zwaardere bevingen kan dan flink verschillen binnen het postcodegebied. Door uit te gaan van het gemiddelde krijgen sommige eigenaren een te hoge vergoeding en sommige eigenaren een te lage vergoeding. Het zou correct zijn om met het aantal bevingen per adres te rekenen.


Advies GBB
Iedereen die nog niet heeft aangevraagd en wel recht heeft op de huidige waardedalingsregeling wordt geadviseerd voor 1 januari 2023 aan te vragen. Als de nieuwe waardedalingsregeling gunstiger uitpakt dan betaalt IMG automatisch het verschil in 2023 na.

 

Verantwoording
De GBB heeft het IMG geadviseerd geen nieuwe waardedalingsregeling in te voeren, en als dat advies niet gevolgd zou worden, in ieder geval het onderzoek over te laten doen met de juiste schadedatabase, en minimaal voortaan het juiste aantal bevingen per adres te gebruiken.

Klik hier voor de aankondiging van de nieuwe waardedalingsregeling op de site van het IMG.

Klik hier voor het advies van de GBB aan het IMG over de nieuwe waardedalingsregeling. Klik hier voor de reactie van het IMG, en hier voor de bijbehorende brief van Atlas Research aan het IMG.