Nieuwe website GBB na het weekend online!

Deze oude website van de Groninger Bodem Beweging gaat verdwijnen omdat er een nieuwe komt! We zijn daarom binnenkort een paar dagen offline.
Het Forum gaat verdwijnen en GBB bedankt iedereen die actief gepost heeft op dit Forum. Het is echter te arbeidsintensief voor de GBB dit goed bij te houden. Ervaringen uitwisselen en kennis delen kan op de Leden voor Leden bijeenkomsten en via de gesloten groep op Facebook.

Wel kun je nog steeds nieuws, verhalen, gedichten, cartoons, etc. doorgeven om te plaatsen op de site, in de nieuwsabrief of op Facebook. Dit kun je sturen naar: info@groninger-bodem-beweging.nl

Vriendelijke groet,
Bestuur en vrijwilligers van de GBB