NL reportage Groninger Bodem Beweging

Wat weet de Nederlander van de gevolgen van de gaswinning in Groningen?
De GBB ging 2 dagen kriskras door het land om willekeurige mensen een aantal vragen voor te leggen.
De uitkomst is onthutsend maar verbaast ons helaas niet.

Camera en montage: Daniëlla Blanken

Speciale dank aan: Marlies Koster

Alle mensen die zo vriendelijk waren ons te woord te staan zijn we zeker ook dank verschuldigd!

Meer uitleg leidt tot meer draagvlak.
We hopen dat deze reportage bijdraagt aan een betere voorlichting over de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Minder gasproductie, meer duurzame energie; voor ons en de generaties na ons.

De GBB zet zich in voor de belangen van hen die last hebben of schade ondervinden van de gevolgen van de aardgaswinning in het Groningerveld.

De GBB is een onafhankelijke vereniging maar wil ook een beweging zijn van en voor de bevolking.

Zij streeft dan ook naar een zo groot mogelijk aantal leden; gedupeerden en zij die met hen solidair zijn.

SAMEN STERK: WORD LID!

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

Deze reportage mag gebruikt worden door derden mits de naam en de website van de Groninger Bodem Vereniging er duidelijk bij worden vermeld.

Groninger Bodem Beweging – 2014