Noordelijke Klimaattop 9-11-2017

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe organiseren vandaag de Noordelijke Klimaattop. De GBB is erbij en niet zonder reden!

In de week van de internationale klimaattop in Bonn organiseren de drie noordelijke provincies een eigen klimaattop. Een top vol sprekers, sessies, voorbeelden en afspraken over de transitie naar een klimaatneutrale toekomst. De GBB was erbij, want…. Over gaswinning geen woord!

Daarom stond de GBB de bezoekers van de top op te wachten met Ons Moeke. Ons Moeke is Groningen dat wordt uitgemolken tot het arme dier naar het slachthuis moet. Dat moet anders en vandaar de oproep: “Melk ons niet langer uit! Nu naar nul.”

Samen met Milieudefensie, de Waddenvereniging en LaatFryslanNietZakken heeft de GBB de oproep gedaan: “Nu een afbouwplan voor de gaswinning onder de noordelijke provincies en de Waddenzee, samen maken we een eind aan het gebruik van aardgas”. De oproep is ondertekend door de gedeputeerden van de drie noordelijke provincies, burgemeesters, vele organisaties en individuele burgers. Het bord met de handtekeningen is ’s avonds aangeboden aan minister Wiebes van Klimaat en EZ voorafgaand aan het Kamerdebat over de gaswinning op Ameland.

 

Lees ook:

Klimaattop start afbouw gaswinning? {<– Klik hier voor de pdf}

(Tekst zoals gepubliceerd in de Leeuwarder Courant 9 november 2017)