OM laat op zich wachten in strafzaak tegen NAM

In september 2019 liet het openbaar ministerie (OM) weten het strafrechtelijk onderzoek naar de NAM na tweeënhalf jaar afgerond te hebben. De NAM kreeg toen drie maanden de tijd om te reageren, terwijl de slachtoffers en haar raadslieden dat recht niet kregen. Vervolgens zou het OM zijn slotconclusie trekken. Ondertussen is het alweer een jaar later, maar heeft het OM nog steeds niets van zich laten horen:

Mr. G. Spong, advocaat van de slachtoffers: “Het OM gaf in april 2020 aan bezig te zijn met het formuleren van zijn standpunt op de reactie van de NAM. Toen we twee maanden later opnieuw navraag deden, gaf het OM aan meer tijd nodig te hebben omdat ‘het omvangrijker is dan gedacht’. Ondertussen zijn we alweer bijna een half jaar verder. Het OM mag nu wel eens over de brug komen met zijn uitspraak.”

Aangifte stamt uit 2015

Op 11 september 2015 deed de Groninger Bodem Beweging (GBB) tezamen met 12 gedupeerde Groningers aangifte tegen de NAM. De reden was dat ondanks alle schade en bedreiging van de veiligheid door de aardbevingen, de NAM willens en wetens doorging met gas winnen. Na een aanvankelijke afwijzing door het OM om de NAM te vervolgen, werd het OM dit op 20 april 2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit naar aanleiding van een door de GBB aangespannen artikel 12 Sv-procedure. Dit leidde tot een 2,5 jaar durend strafrechtelijk onderzoek van het OM. De GBB is het jarenlange wachten zat:

GBB voert 3 november as. actie

Dr. J. van der Knoop (voorzitter GBB): “Wij zijn inmiddels meer dan 5 jaar verder en nog steeds weten we niet of de NAM wordt vervolgd. Het OM heeft ruimschoots de tijd gehad een standpunt in te nemen naar aanleiding van zijn onderzoek. Daarom zullen we op dinsdag 3 november aanstaande extra aandacht op deze kwestie vestigen door het houden van een ludieke en corona-vriendelijke actie.”

Tweede beklagprocedure

De raadslieden van de slachtoffers, mrs. G. Spong en E. van Reydt, beginnen op korte termijn een tweede beklagprocedure ex artikel 12 Sv. wegens de traagheid c.q. fictieve vervolgingsweigering van het OM. De GBB hoopt dat er snel schot in de zaak komt en blijft onvermoeibaar doorstrijden.