OM ziet onvoldoende strafrechtelijke basis voor vervolging NAM

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de NAM niet verder strafrechtelijk vervolgen. Het OM Noord-Nederland komt na intensief onderzoek naar de vraag of klagers door de gaswinning concreet gevaar voor hun leven te duchten hebben gehad, tot de conclusie dat er geen bewijs is van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM.

Dat is de strekking van een daartoe door het OM ingediend bewilligingsverzoek. Het is bijna vier jaar geleden dat het gerechtshof de opdracht gaf tot vervolging van de NAM. In 2017 hadden de Groninger Bodem Beweging en enkele individuele klagers uit de provincie Groningen via een artikel 12 procedure het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden gevraagd het Openbaar Ministerie op te dragen de NAM te vervolgen.

De conclusie van het OM is dat het slechts gaat om ‘de theoretische mogelijkheid’, waarbij in geval van een ‘worst case scenario’ slachtoffers zouden vallen.

Jelle van der Knoop, voorzitter GBB: “Bewoners hebben op last van de gemeente hun huizen moeten verlaten omdat hun veiligheid in het geding was. Hoe kan dan nu met droge ogen worden beweerd dat er slechts een ‘theoretische mogelijkheid’ heeft bestaan dat slachtoffers zouden vallen. Alleen al uit een inventarisatie van de Nationaal Coördinator Groningen eind 2017 blijkt dat er vanaf 1 januari 2016, 169 situaties na inspectie als acuut onveilig zijn aangemerkt. Het is een verbijsterende uitspraak.”

Wanneer het bewilligingsverzoek door het gerechtshof zal worden behandeld is op dit moment nog niet bekend.

Lees hier het nieuwsbericht van het OM.