Onderzoek door GBB toont aan: huidige meetstysteem is ontoereikend!

Tiltmeters noodzaak in Groningen.

Lees de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek: Klik hier. {pdf} 

(Het volledige onderzoeksverslag wordt uiterlijk 20 juli gepubliceerd op de website GBB)

Het huidige meetsysteem geeft Groningers geen antwoord op vragen over bodembewegingen en aardbevingen. De meerwaarde van tiltmeters bij het meten van bodembewegingen en schade is overduidelijk. Tot die conclusie komt geoloog van der Gaag op basis van onderzoek in opdracht van de Groninger Bodem Beweging.
Want: tilt meter systemen hebben een grote meerwaarde in Groningen omdat het:

1. Continu bodembewegingen monitort

2. Versnelling van bodembewegingen/zetting kan meten

3. De causaliteit kan bewijzen tussen aardbeving en schade aan een woning

4. Ondiepe bodembewegingen kan scheiden van bewegingen door de gaswinning

5. Bodemdaling t.g.v. ondiepe processen scheidt van bodemdaling door gaswinning

6. Permanente deformatie meet aan oevers, wierden en dijken

7. Meet of er wel of geen verweking plaatsvindt

8. Kan meten of er schade is door een aardbeving in de buitengebieden

9. Meet of er versnelde ongelijkmatige zetting plaatsvindt door bijvoorbeeld toenemende kwel ten gevolge van aardbevingen

10. Bewegingen door ondiepe geologische processen meet

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft opdracht gegeven voor deze studie naar de mogelijke inzet van tiltmeters en de meerwaarde ervan in Groningen. De reden voor de opdracht tot een studie naar de mogelijke inzet van tiltmeters is, dat er – ondanks Kamermoties waarin gepleit wordt voor inzet van tilt meters –eveneens berichten verschijnen waarin gesteld wordt dat tiltmeters niet geschikt zijn voor de Nederlandse situatie en geen toegevoegde waarde hebben.

Het GBB bestuur heeft de opdracht gegeven aan Holland Innovation Team BV, een onafhankelijke onderneming met veel ervaring op het gebied van tiltmetertoepassingen en met een wereldwijd netwerk op dat gebied. Geoloog Peter van der Gaag voerde de studie uit.
Van der Gaag onderzocht de meerwaarde van het gebruik van tiltmeters in Groningen, juist omdat hij ervaring heeft met mijnbouwschade door de gaswinning, met de ondiepe geologische processen en met de complexiteit van de Groningse bodem.

Tevens gaf hij een kritische reflectie op de studie die ingenieursbureau Antea Group in opdracht van de NCG heeft uitgevoerd naar de meetinstrumenten.  Dit onderzoek van Antea zou moeten dienen als basis voor een advies aan de minister.

De GBB hoopt natuurlijk dat de NCG de uitkomsten van het GBB rapport serieus neemt en overgaat tot het grootschalige gebruik van tiltmeters in het belang van de Groningers en in het belang van een betere en meer genuanceerde meetmethodiek.

Het bestuur van de GBB