Onderzoek door Witteveen en Bos in Emmen niet goed genoeg. Buiten de contouren wel?

De firma Wittenveen en Bos is in opdracht van de NAM ook leidend bij het zoeken naar oorzaken voor schades in het buitengebied van het Groningengasveld (voorheen heette dat “buiten de contouren”). De GBB heeft van het begin af aan niet in de begeleidingscommissie van dat onderzoek willen participeren. De GBB wilde en wil niet de vlag zijn die de lading van dergelijk onderzoek moet afdekken.

Als men onderstaande tekst van 1 Vandaag leest over de slechte kwaliteit van het onderzoek van Witteveen en Bos naar schade in Emmen, dan komt de gedachte boven: “ wat betekent dit voor de geloofwaardigheid en geldigheid van het onderzoek naar schades buiten de contouren?
Misschien iets voor de NCG om eens de gedachten over te laten gaan?

Website 1 Vandaag over ‘Rapport aardbeving Emmen ‘stinkt”