Onterechte vrees bij burgemeesters over generieke uitkoopregeling!

Dhr. Alders zegt geen draagvlak bij burgemeesters te vinden voor een generieke uitkoopregeling. De reden daarvoor: “burgemeesters vrezen leegloop en negatieve gevolgen voor de huizenmarkt!” (citaat Hans Alders, tijdens de presentatie in Loppersum 4 november 2015).

Hoezo burgemeesters vrezen leegloop? Op basis van wat? De vrees van de burgemeesters lijkt de GGB niet direct het meest geldige argument om iets wel of niet te willen. Waarop berust die vrees? Daar gaat het om.

Oorsprong vrees burgemeesters
De vrees van de burgemeesters vindt zijn oorsprong in de resultaten van het onderzoek dat TU-Delft (1) afgelopen voorjaar hield onder 19.000 inwoners van het gebied. Daarvan leverden ruim 4200 hun antwoorden in. Een respons van slechts 22 %. Niet hoog, integendeel. Bij een dergelijk percentage moet je heel voorzichtig zijn met het generaliseren van de gevonden resultaten.
Het onderzoek laat zien dat voor het kerngebied (Groot Loppersum), zo’n 13 % van de mensen zegt te willen vertrekken. Nog eens 28 % geeft aan dit te overwegen. Opgeteld kom je op 41%. Zijnde het getal dat genoemd is als basis voor de vrees van de burgemeesters. Dat is echter het oneigenlijk samenvoegen van de resultaten. En al helemaal mag je het niet verbinden aan de gaswinning in dit gebied.
Want kijk je naar het resultaat van een eerder gedaan onderzoek dan zijn het geen afwijkende cijfers. Het is een normaal plaatje. Geen grond voor vrees. De verhuisgeneigdheid is hier niet afwijkend van andere provincies. Het verschil is er ook: je kunt hier niet weg!
Een onderzoek van mw de Haan van het Sociaal Plan Bureau Groningen uit 2014 vindt als resultaat dat de verhuisbereidheid 6 % is naar buiten het (aardbeving) gebied. In andere provincies is de verhuisbereidheid 12% en voor degenen die zeggen ‘misschien te willen verhuizen’ komt dat uit op 29% .. Opvallend , het komt overeen met het aardbevinggebied. Naar wij weten, komen aardbevingen in andere provincies niet in gelijke mate voor! Een relatie met gaswinning ligt dus niet voor de hand.
En dan toch uiteindelijk op een percentage van 40% uitkomen van burgers die weg willen gaan vanwege de problematiek hier, dat is merkwaardig.

Maar bovenal is het nogal cynisch om slachtoffers van een algemeen belang (de gaswinning) nu ook nog eens verantwoordelijk te maken voor het op peil houden van een ander algemeen belang: de huizenmarkt. Terwijl de NAM hiervoor verantwoordelijk is. En zo gaat het maar door en door.
Huiseigenaren die weg willen of anderszins hun huis te koop zetten, zitten klem. Dat erkennen en oplossen, dat vraagt inventiviteit en daadkracht. De mogelijkheden zijn er!

De GBB verwacht van dhr. Alders dat hij oplossingen vindt, die verder gaan dan alles bij het oude laten vanwege een vrees die berust op onvoldoende gronden. Of is er soms wat anders aan de hand? Wil de NAM soms niet meewerken?

1): Presentatie Woningmarktonderzoek (pdf)
2): Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot