Open brief GBB aan de burgemeesters over de veiligheid

Loppersum 25 november 2014

Geachte Burgemeesters,

“De gevolgen van de gaswinning zijn zo groot dat de stad Groningen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar inwoners niet langer kan dragen. Stad en Ommeland lopen een groot risico. Het steeds balanceren van veiligheid en economische belangen kun je op een gegeven moment niet meer accepteren”. Dat zei burgemeester Ruud Vreeman van Groningen zaterdagochtend. (bron: site DvhN 22-11-2014).

Het zijn woorden van grote urgentie vindt de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Het risico van de gaswinning voor de inwoners is te groot. Volgens Vreeman zijn de maatregelen om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van de gaswinning qua schaal te vergelijken met de miljarden, die achteraf zijn geïnvesteerd na de Watersnoodramp van 1953. Vreeman: “We moeten heel goed nadenken over de maatvoering van de gaswinning. Hoe kunnen we de risico’s reduceren?’

De GBB is verheugd dat nu ook burgemeester Vreeman het standpunt van de GBB is gaan delen.

Vreeman trekt een interessante parallel met de Watersnoodramp, maar laat de belangrijkste les achterwege: de veronachtzaming van het veiligheidsvraagstuk voorafgaand aan die ramp. Immers voor 1953 zijn signalen van Rijkswaterstaat ten aanzien van de gebrekkige kustverdediging (preventieve veiligheid) onvoldoende serieus genomen. En juist dit aspect verdient aandacht zegt Vreeman.

De GBB ziet hier een nieuwe kans voor de Groninger burgemeesters. Maak van de veiligheid voor de inwoners het leidende thema. Of zoals Shell het zelf zegt voor haar eigen werknemers “Niet in te stappen als de veiligheidsgordels ontbreken (Shellvenster 2013-2, artikel Goed voorbeeld doet goed volgen: met 12 levensreddende maatregelen).

De Groninger Bodembeweging roept alle betrokken burgemeesters allereerst op om het voorbeeld van Vreeman te volgen. Spreek u uit over de veiligheid in uw gemeente. En ten tweede maak gezamenlijk een vuist om de veiligheid te agenderen.

Met vriendelijke groet,

Corine Janssen,
Voorzitter GBB