Openbaar ministerie weigert slachtoffers inzage in de resultaten van strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM

Het openbaar ministerie (OM) maakte bekend dat het strafrechtelijk onderzoek, zoals bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 20 april 2017, is afgerond. De NAM krijgt van het OM drie maanden de tijd om te reageren op alle onderzoeksresultaten. De slachtoffers en haar raadslieden krijgen dat recht niet.

Strafrechtelijk onderzoek

Op 11 september 2015 deed de Groninger Bodem Beweging (GBB) tezamen met een aantal van haar leden aangifte tegen de NAM. De reden was dat ondanks alle schade en bedreiging van de veiligheid door de aardbevingen, de NAM willens en wetens doorging met gas winnen. Na een aanvankelijke afwijzing door het OM om de NAM te vervolgen, werd haar dit op 20 april 2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit naar aanleiding van een door de Groninger Bodem Beweging (GBB) aangespannen artikel 12 Sv-procedure. Dit leidde tot een 2,5 jaar durend strafrechtelijk onderzoek van het OM.

Nieuwe fase

Nu heeft het OM laten weten dat zij klaar is met haar onderzoek. Het OM geeft vervolgens de NAM gedurende 3 maanden de gelegenheid haar zienswijze op de onderzoeksresultaten te geven, alvorens zelf haar slotconclusie te trekken. Een nieuwe vertraging in het langdurige onderzoek dat riekt naar traineren.

Een verzoek dat namens de GBB – de slachtoffers – werd ingediend dat ook zijde resultaten van dit door hen zo zwaar bevochten strafrechtelijk onderzoek in mogen zien, werd door het OM afgewezen.

De raadslieden van de slachtoffers, mrs. G. Spong en E. van Reydt, vinden dat dit te ver gaat. Zij hebben de behandelend onderzoeksrechter vandaag verzocht om in te grijpen.

Mr. G. Spong:

“Reden voor het verzoek is dat het openbaar ministerie de betrokken procespartijen ongelijk behandelt en de rechtsontwikkeling te bate van de positie van slachtoffers in het strafgeding miskent.”

Mr. E. van Reydt:

“Juist in een zo’n gevoelige strafzaak is het van belang dat slachtoffers worden gekend. Het onthouden van inzage in de onderzoeksresultaten, voedt het wantrouwen dat veel Groningers jegens de overheid koesteren. Die gevoelens van wantrouwen zijn invoelbaar.”

Dr. J. van der Knoop (voorzitter GBB):

“Er is in Nederland geen enkele verdachte in een strafzaak te vinden, die met zoveel egards wordt behandeld als de NAM, joint venture van SHELL en EXXON! Dat geeft te denken. Het is de zoveelste bittere pil voor de Groningers.”