Openbare avond SP Eemsmond met Emile Roemer

Afgelopen maandag organiseerde de SP Eemsmond een openbare avond met als tafelheer Emile Roemer.

De avond werd geleid door Hans van Leeuwen en in het tweede carousselgesprek werd er gesproken over het menselijk drama achter de gasbevingen en bodemdaling.

Aan dit gesprek namen deel: Emile Roemer, Gedeputeerde P. Deveymestdagh, Theo Jurriëns, natuurwetenschapper bij RUG en namens de GBB Lambert de Bont (werkgroepen PR en Veiligheid).

Lambert heeft erg goed naar voren kunnen brengen wat voor problemen de hele situatie bij mensen veroorzaakt, los van alle schades. Mensen zijn bang, boos en voelen zich niet serieus genomen. Doordat minister Kamp het advies van het SodM naast zich neer heeft gelegd en een beslissing vooruitschuift vanwege allerlei onderzoeken worden deze gevoelens erger. Emile Roemer beaamde dit en vindt dat met onmiddellijke ingang er een rem op de gaswinning moet komen.

Na het gesprek was er volop ruimte voor vragen aan Emile Roemer. Daniëlla Blanken vroeg namens de GBB wat de GBB kan doen om ervoor te zorgen dat de aangenomen motie over de betere informatievoorziening goed uit wordt gevoerd. Wij merken in de praktijk erg weinig van een betere voorlichting en de meeste informatie omtrent nieuwe ontwikkelingen moeten bewoners zelf achterhalen. Eén onderdeel van zijn antwoord was heel duidelijk; zoveel mogelijk mensen in Den Haag er steeds weer op attenderen dat de zaken nog niet goed lopen. Dit gaan wij dan ook zeker doen!