Openbare verhoren Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen van start

Er is volop aandacht voor Groningen in de landelijke media. En dat is niet zonder reden: op maandag 27 juni beginnen de openbare verhoren van de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen (PEAG).

Gaswinningsgedupeerden zijn niet alleen de dupe van de gaswinning, maar ook van een falend beleid. Dit weten we in Groningen allang. Maar ook in Den Haag kunnen ze niet langer om de feiten heen. Om te weten te komen waar het precies mis is gegaan en wie hiervoor verantwoordelijk zijn moet de onderste steen boven water komen, vindt ook de Tweede Kamer. Daarom is sinds februari 2021 de PEAG van start gegaan.

Het doel van dit meerjarig onderzoek is om een sluitend antwoord te vinden op de volgende twee vragen:

  •  Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen?
  • Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

Op onderstaande afbeelding zie je de planning van de parlementaire enquête. Naar verwachting zal de parlementaire enquêtecommissie het antwoord op deze vragen in de zomer van 2023 voorleggen aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie over de PEAG, klik hier.

Openbare verhoren
De commissieleden zijn nu aangekomen bij de openbare verhoren. Voor het eerst binnen de PEAG is het onderzoek publiekelijk te volgen. De verhoren zullen maandag 27 juni van start gaan. De openbare verhoren duren vanaf die dag een week lang. Hierna is er zomerreces, waarna de verhoren eind augustus hervat zullen worden. De commissie verhoort in totaal 70 getuigen en deskundigen.
VERHOORSCHEMA
Maandag 27 juni

10.00 uur                          Herman de Muinck
13.00 uur                          Sijbrand Nijhoff
14.30 uur                          Susan Top

Dinsdag 28 juni

10.00 uur                          Hans de Waal
13.00 uur                          Hans Roest
15.30 uur                          Peter van der Gaag

Woensdag 29 juni

10.00 uur                          George Verberg
13.30 uur                          Annemarie Jorritsma

Donderdag 30 juni

10.30 uur                          Pieter Dekker
14.00 uur                          Johan de Haan

Vrijdag 1 juli   

10.30 uur                          Tom Postmes
14.00 uur                          Annemarie Heite

*Voor meer achtergrondinformatie, klik hier.

Wil je de openbare verhoren volgen? Dat kan!

Fysiek bijwonen: De verhoren in de Tweede Kamer in Den Haag zijn toegankelijk voor publiek. Je moet je hiervoor aanmelden, het aantal plekken is beperkt. Indien de publieke tribune vol is, wordt er een meeluisterruimte beschikbaar gesteld in het gebouw van de Tweede Kamer aan het Prinses Irenepad 1. Hiervoor kun je je aanmelden via het reguliere aanmeldformulier.

Online bijwonen: Volg de openbare verhoren via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Terugkijken: Alle verhoren zijn terug te kijken via Debat Gemist.

De Parlementaire enquêtecommissie. (foto: Tweede Kamer)

 

De PEAG en de GBB
De GBB heeft aan de start van de parlementaire enquête een vorderingsbrief ontvangen met daarin het verzoek alle relevante documentatie die de GBB in de afgelopen jaren heeft verzameld aan te leveren. En dat is nogal wat! De GBB heeft ruim elfhonderd documenten en een omvangrijk chronologisch verhaal over de jarenlange ontwikkelingen binnen het gasdossier aangeleverd, vorig jaar april in Den Haag. In navolging hierop is oud GBB-voorzitter Jelle van der Knoop in een besloten voorgesprek gehoord door een aantal commissieleden. Ook hebben de commissieleden vorig zomer Groningen bezocht, waarbij de GBB hen onder andere op de fiets meenam langs te versterken en beschadigde huizen en wisselwoningen. In september zal Jelle van der Knoop openbaar verhoord worden.

De GBB is volgende week in het publiek aanwezig bij een aantal openbare verhoren. We zullen nadien een kort verslag hiervan doen.