Opkoopregeling voor het aardbevingsgebied!

Provincie neemt weer een idee van de GBB over: een opkoopregeling voor het aardbevingsgebied!
Het bericht op RTVNoord

Het feit dat de provincie onze voorstellen en ideeën overneemt betekent dat we meer en meer invloed krijgen. Op 28 oktober 2014 verzond de GBB een persbericht met de titel: “GBB wil generieke uitkoopregeling voor het aardbevingsgebied!”

Persbericht Groninger Bodem Beweging

Nu, december 2014, wordt dit idee overgenomen door het Provinciaal Bestuur van Groningen. Blijkbaar is de voeding van de leden naar het GBB bestuur wel dusdanig dat we met elkaar goede voeling hebben van datgene wat noodzakelijk is. Eerder had de GBB dit idee al ingebracht bij de DialoogTafel waar de ondersteuning toen teleurstellend was. Zie daarvoor de reactie van uw bestuur.

GBB wil opkoopregeling
Overigens heeft de GBB meer goede voorstellen ideeën, zoals:

  • een onafhankelijke organisatie voor de schade afwikkeling
  • cliëntgericht schadeprotocol en cliëntvriendelijke benadering
  • verzakkingen/inklinking niet meer categorisch afwijzen als aardbevingsschade door de NAM
  • constructieve “zwakte” van een woning niet meer als smoes gebruiken om schade niet te erkennen
  • scheuren in fundamenten niet meer categorisch afwijzen als aardbevingsschade door de NAM
  • werk maken van aardbevingbestendig bouwen met behoud van cultuur historische waarde van de panden
  • een ruimhartige waardeverlies compensatie
  • uitbreiding van het aantal kerngemeenten en daaraan gerelateerde gelden
  • werk maken van de aanpak van complexe situaties
  • erkenning van schades moeten royaal zijn, gevolgd door ruimhartige schadevergoeding en dit ook bij grote en complexe schades.

En misschien wel het belangrijkste: vergaande vermindering van de gaswinning!